Šta bi moglo biti pogrešno u modernoj fizici?

Šta bi moglo biti pogrešno u modernoj fizici?

Iako su fizičari postigli mnogo toga, još uvijek postoje mnoge tajne o svemiru koje ostaju neriješene. Na primjer, jedan od glavnih problema s kojim se suočava moderna fizika je pokušaj ujedinjenja svih sila prirode pod jednim krovom. Iako su fizičari uspjeli ujediniti elektromagnetizam i slabe i jake nuklearne sile, gravitacija još uvijek stoji neovisno i do danas nemamo kvantni opis gravitacije ⁴.

Također, postoje i drugi problemi poput tamne tvari i tamne energije koje su još uvijek misterija za fizičare ⁴. Postoji mogućnost da neke teorije moderne fizike budu pogrešne ili nepotpune, ali to je dio znanstvenog procesa i stalnog napretka u razumijevanju svemira oko nas.

Izvori informacija: Bing chat razgovor, 23.6.2023
(1) The problems with modern physics | Space. https://www.space.com/problems-modern-physics-universe-mysteries.html.
(2) Fizika – Wikipedija. https://hr.wikipedia.org/wiki/Fizika.
(3) Pronađen Higgsov bozon: Zašto je ovo najvažnije otkriće u modernoj fizici?. https://www.jutarnji.hr/life/znanost/pronaden-higgsov-bozon-zasto-je-ovo-najvaznije-otkrice-u-modernoj-fizici-1372959.
(4) 8. Aristotel – unizg.hr. https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/8._Aristotel_2021%5B3%5D.pdf.
(5) Could any theories of modern physics be wrong? – Quora. https://www.quora.com/Could-any-theories-of-modern-physics-be-wrong.
(6) Shock result in particle experiment could spark physics revolution – BBC. https://www.bbc.com/news/science-environment-60993523.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *