Grafenovo pojačalo otključava skrivene frekvencije u elektromagnetskom spektru

Teraherc valovi (THz) sjede između mikrotalasa i infracrvenog svjetla u frekvencijskom spektru, ali zbog svoje male energije, naučnici nisu uspjeli iskoristiti njihov potencijal. Konfuzija je

Read More

Share