Šta je sve “Sva Fizika”?

U “Svu Fiziku” spada:

  • klasična fizika
  • kvantna fizika

  • relativistička fizika


  • astrofizika
  • geofizika


  • sociofizika


  • biofizika
  • medicinska fizika


  • primijenjena fizika sa inženjerstvom i tehnologijom
  • metafizika (i filozofija)

– fizika informacija, digitalna fizika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *