PISA istraživanje je pokazalo da nam je obrazovni sistem katastrofa. Da li ćemo išta mijenjati?

Već je skoro dva mjeseca prošlo od kako su izašli rezultati PISA istraživanja. Ispostavlja se ono šta se moglo i posumnjati da smo među zadnjima na svijetu. Nismo ni u sredini.

Djeca nam završavaju škole napismena i nesposobna za razmišljanje i pogotovu za kritičko razmišljanje.

Tek sad se osvrćem na ovu temu jer sam čekao da se stiša priča o njoj kao što se i o svemu drugom stiša.

Rezultati su toliko loši da bi trebali napraviti radikalne promjene obrazovnog sistema da bi se popravili, a radikalne promjene zahtjevaju velika ulaganja i tu je ključ problema. Koliko para toliko obrazovanja.

Plate nastavnika bi trebale biti veće, trebalo bi biti više nastavnika i nastavnici bi trebali biti bolje pripremljeni za nastavu. Mnogi koji su završili nastavničke fakultete znaju da se na njima i ne nauči puno vezano za nastavu, nego puno više za struku. Od onog nastavnog dijela šta se i uči sve je previše idealno i nije prilagođeno za kompleksan rad u učionicama sa 30 demotivisanih učenika. U takvim okruženjima i uz takvu naobrazbu samo čarobnjak nastavnik bi mogao učiniti da nastava bude onakva kakva bi trebala biti: savršena.

Jedan od problema s kojim se susreću prosvjetni djelatnici je i opšte stanje u društvu koje je naklonjeno mediokritetima i u takvim uvjetima teško je i očekivati da i djeca budu motivisana da uče više i da bolje rade, jer šta će im kad smo u društvu gdje što si gluplji sve bolje prolaziš.

Da bi se stvari radikalno promjenile postoji jeftiniji i skuplji način. Jeftiniji način je da mi svi kao društvo radikalno promjenimo način razmišljanja o svijetu i životu, a skuplji način je da se sve te promjene nametnu s vana i da se uvodi još milion pravila na sve i redara i inspekcija i svega. PISA istraživanje nas je navelo da “udarimo u zid”, a do nas je da razmislimo da li ćemo u buduće “voziti” bolje i obratiti više pažnju na detalje, više pažnju na važne stvari, na kvalitet gradiva, a ne na kvantitet.

Da li smo spremni za radikalne promjene svega?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *