Koja je razlika između privatnog i državnog fakulteta i koji je bolji?

Prva jasna razlika između privatnog i državnog fakulteta jest da privatni plaćaju studenti, a državni država iako bude studentskih izdataka i na državnim fakultetima, a indirektno i država je suvlasnik privatnih fakulteta kako kroz ubiranje poreza, tako i kroz to da mnogi profesori koji su završili državne fakultete predaju na privatnim fakultetima. Također, na državnim fakultetima su neki pojedinci se toliko uzdigli da su skoro pa privatizovali državne fakultete. Mnogi studenti šute o svemu šta se dešava da se ne bi zamjerili i možda nikad ne položili njihov predmet. Sve je jako isplepleteno.

Druga jasna i česta razlika jest da je privatni lakše za završiti, iako je često kvalitetniji u smislu da je bolje prilagođen tržištu rada. Državni je u pravilu teže završiti, ali ne znači da je i bolje. Lakše nije nužno gore niti je teže nužno bolje. Državni se sporo mijenja i unapređuje pa se može desiti da iako studenti na njemu steknu dosta znanja, da ne steknu ono najvažnije šta im treba na radnom mjestu i u poslu, a to je prije svega velika brzina adaptacije na savremene trendove.

Treća razlika je u starosti. Posebno kod nas, svi privatni fakulteti nisu toliko stari, dok su državni u prosjeku i po 50 godina stari. Državni imaju dugu tradiciju i jako su vezani za prošlost, a privatni nemaju dugu prošlost, ali zato su u potpunosti usmjereni ka budućnosti. Sve što je prednost može da bude ili i jest mana.

Da li je državni fakultet bolji od privatnog ili je privatni bolji?

Zavisi o kojem državnom fakultetu i o kojem privatnom fakultetu govorimo. Neki od najboljih privatnih fakulteta su privatni, ali i neki od najgorih su privatni. Međutim ima i jako loših državnih fakulteta, a i jako dobrih. Sve zavisi i sve je relativno.

U principu bi i jedni i drugi trebali biti dobri jer se i za jedne i za druge plaća da budu dobri, međutim u praksi bude svega i na jednom i na drugom. Sve zavisi od 3 faktora:

    • Uprava, da li privatna ili državna. Državna je onoliko dobra i jaka koliko je država dobra i jaka, a privatna je onoliko dobra i jaka koliko su privatnici koji su vlasnici dobri i etični.
    •  Profesori. Ima dobrih i loših profesora i na privatnim i na državnim fakultetima, a nije rijedak slučaj da isti profesor predaje i na državnom i na privatnom fakultetu.
    • Studenti. Studenti imaju jako važnu ulogu u cijelom procesu, jer ako su studenti puki štreberi onda će i sam proces obrazovanja biti dosadan i neće nešto puno dobra donijeti društvu, a isto tako ako su studenti neetični naći će način da nezasluženo prođu i na državnom i na privatnom fakultetu. S druge strane ako su studenti idealni ma kakav da je fakultet oni će najbolje iz njega izvući i sve nedostatke same ustanove će nadoknaditi vlastitim radom i zalaganjem.

Dakle, koji je bolji? Zavisi šta se smatra pod boljim i o kojem se precizno radi fakultetu te ko su profesori i ko su studenti. Jednostavno prevelike su razlike između raznih i fakulteta, a i studenata i profesora da bi se sve svelo na dvije grupe, od kojih su kao jedni potpuno dobri, a drugi kao potpuno loši. Svijet jednostavno nije crno – bijelo mjesto, nego postoji cijeli elektromagnetni spektar, tako je i kod fakulteta ‘spektar’ jako širok.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *