Koja je razlika između momentuma (zamaha) i impulsa?

U našim udžbenicima se često za impuls kaže da je proizvod mase i brzine i da mu je oznaka p, međutim to je pogrešno. Impuls je promjena momentuma, a momentum je prozvod mase i brzine.

Momentum je veličina koja opisuje otpor objekta na zaustavljanje (svojevrsna “inercija koja se kreće”) i predstavljen je simbolom p (podebljano).
Momentum je proizvod mase i brzine objekta: p = mv


Momentum je vektorska količina (budući da je brzina vektor, a masa skalarna).

Impuls je veličina koja opisuje učinak neto sile koja djeluje na objekt (vrsta „pokretne sile“). i predstavljen je simbolom J (podebljano).
Impuls je proizvod prosječne neto sile koja djeluje na objekt i njegovog trajanja.
J = FΔt
Impuls je integral sile i vremena.
J = ⌠ F dt
Impuls je vektorska količina (pošto je sila vektor, a vrijeme skalarno).


Teorem impulsa i momenta
Teorema impulsa-impulsa kaže da je promjena momenta objekta jednaka impulsu koji je primijenjen.
J = Δp
Ako je masa konstantna, tada…
FΔt = mΔv
Ako se masa mijenja, onda…
F dt = m dv + v dm

Teorema momenta-impulsa je logično jednaka Newtonovom drugom zakonu kretanja (zakonu sile).

Jedinice
Jedinica impulsa u SI je Newton sekunda.
Jedinica zamaha SI je kilogram puta metar u sekundi.
Ove jedinice impulsa i momenta su jednake.
[N s = kg m / s]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *