Nasljednost plodnosti čini u doglednoj budućnosti stabilizaciju svjetskog stanovništva malo vjerojatnom

Prognoza budućeg rasta svjetske populacije od presudne je važnosti za predviđanje i rješavanje širokog spektra globalnih izazova. Ujedinjene nacije izrađuju prognoze plodnosti i svjetskog stanovništva svake dvije godine. Kao dio ovih predviđanja, oni modeliraju nivo plodnosti u post-demografskim tranzicijskim zemljama kao tendenciju dugoročne srednje vrijednosti, što vodi prognozama ravnog ili opadajućeg stanovništva u tim zemljama.Ovu pretpostavku stalne dugoročne plodnosti zamjenjujemo dinamičnim modelom, teoretski utemeljenim u evolucijskoj biologiji, nasljednom plodnošću. Umjesto da se stabilizuje oko dugoročne razine za postdemografske tranzicijske zemlje, plodnost se povećava jer djeca iz većih porodica predstavljaju veći udio stanovništva i dijelom dijele osobinu roditelja da imaju više potomstva. Naši rezultati sugeriraju da će svjetska populacija u budućnosti rasti većim tempom nego što se predviđa.

Za daljnje čitanje posjetite članak:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513817302799

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *