Emocije, energetska stanja mozga

Slika objašnjenje: Mozak mijenja energetski bilans zbog stimulusa tokom vremena (između 1, 2 i 3). Frekvencije mozga variraju od visokog, lijevog (# 1) do niskog, desno (# 3) i određuju smjer protoka informacija u mozgu (prikazan tankom linijom). Potencijalna razlika između korteksa i limbičkog mozga označena je debelom linijom. Mozak je energetski neutralan prije stimulusa (# 1) i nakon odgovora (# 3), ali stimulus izaziva potencijalnu razliku između korteksa i limbičkog mozga (označen sa 2). Kortikalna aktivacija gasi energiju stimulusa (# 2), ali generiše razliku potencijala, koja inicira preokretanje protoka koji oporavlja energetski neutralno stanje (# 3).Snažna prediktivna moć Njutnove principije učinila je to prihvaćenim opisom gravitacije više od tri vijeka. Međutim, Ajnštajnova opšta relativnost otkrila je dublje porijeklo gravitacije, geometriju prostornog polja, nevidljivi entitet koji se može mjeriti samo posredno njegovim efektima. Svijest se razvila u interakciji sa materijalnim svijetom, koji je generisao organizaciju i operaciju mozga koja odražava fizički svijet. Pošto svijest pokazuje vremensku organizaciju, emocionalne interakcije se javljaju kroz efekte polja. Ovo vremensko polje, koje je u pozadini mentalno-socijalne komunikacije, ima specifičnu energetsko-informativnu vrijednost u svakom trenutku vremena. Prema tome, um je samoregulirajući sistem koji djeluje u skladu sa svojim energetskim stanjima i disbalansima (obično poznatim kao emocije), koji usmjerava pažnju, pamćenje i ponašanje. Pošto je vremensko polje analogno gravitacionom polju, on reguliše mentalno stanje kroz svoju entropiju.

Promjene u ovoj oblasti vode do snažnih emocionalnih reakcija, kao što su sram, ponos, radost i drugo. Na taj način emocije su osnova svih kognitivnih procesa, uključujući percepciju, pamćenje, misli i ponašanje. Ne moramo biti svjesni da se naša osjećanja regulišu i na njih utiče. Dokazi za ovo vremensko polje u operaciji mozga podržani su naučnim istraživanjima.Senzorska percepcija je automatski, nevoljni proces. Ne možemo „odlučiti“ da obradimo senzorne stimulanse ili da pročitamo putne znakove, jer stimulus umanjuje um pomjeranjem energetskog balansa mozga. Štaviše, senzorna percepcija je zahtjevna energija i aktivan proces u kojem mozak “plaća” za senzorne stimulanse kroz energetske potrebe visokih frekvencija mozga. Dakle, senzorska obrada je energetska razmjena informacija s okolinom. Limbički sistem usmjerava dolazne podražaje (informacije), kao brze oscilacije, u senzorni korteks, gdje električne struje naglašavaju ili prigušuju jedna drugu kroz efekte polja. Visoko fluidna neuronska organizacija mozga omogućava aktivno balansiranje elektromagnetskih gradijenta na osnovu očuvanja naelektrisanja. Sa senzorne kortikalne površine, oscilacije se šire prema frontalnim asocijativnim regionima.

Kako energetska potreba za aktivacijom neurona postepeno gasi protok informacija, ona dovodi do razlike u električnom potencijalu između limbičkih i kortikalnih područja, što preokreće tok kroz spore oscilacije. Informacija teče preokret od frontalnog prema okcipitalnom pravcu, i nazad u limbičku regiju koja obnavlja neutralno energetsko stanje. Senzorna transmisija u senzorni korteks brzim oscilacijama i reakcija sporim oscilacijama potvrđena je od strane Buzsaki (2013), ukazujući na efekte polariteta elektromagnetskih tokova u mozgu.Izvor: http://evadeli.blogspot.com/2017/01/emotions-energy-states-of-brain.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *