Nova teorija ilustruje razvoj univerzuma može biti drugačiji nego što smo mislili

Historija univerzuma je zasnovana na ideji da je, u poređenju sa današnjim, svemir bio topliji i simetričniji u svojoj ranoj fazi. Naučnici su mislili da je to zbog pronalaženja Higs Bosona – čestice koja daje masu svim drugim osnovnim česticama. Koncept je da kada se analizira vrijeme natrag prema Velikom prasku, svemir postaje topliji i Higsova faza se mijenja u onu gdje je sve postalo bezmasno. Sada fizičari predstavljaju novu teoriju koja sugeriše da je alternativna historija univerzuma moguća.


Istraživanje, koje djelimično finansira Nacionalna fondacija za nauku i Odjel za energiju, predvodi dr Patrick Meade, vanredni profesor u C.N. Yang Institut za teorijsku fiziku na Univerzitetu Stony Brook i njegov bivši dr. student, Harikrishnan Ramani. Nalazi su objavljeni u najnovijem izdanju Physical Review Letters.

Istraživači predlažu teoriju izvan standardnog modela fizike čestica, koja opisuje kako se elektro-slaba simetrija ne vraća na visokim temperaturama. Ako je to tačno, to bi dovelo do mnogih potencijalnih posljedica tokom razvoja svemira, kao što su druge faze materije, čestice koje ostaju masivne u primordijalnoj plazmi i nove mogućnosti za objašnjenje asimetrije materije-antimaterije. Teorija takođe naglašava kako bi historija svemira mogla biti veoma protuintuitivna u poređenju sa mnogim fenomenima na zemlji koji pokazuju obnovu simetrije.

Izvor: Phys.Org: New theory illustrates the development of the universe may be different than we thought.
https://phys.org/news/2019-02-theory-universe-thought.html


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *