NOVA TEORIJA: SVEMIR JE BALON, NAPUHAN TAMNOM ENERGIJOM

Nova teorija ima objašnjenje ne samo za širenje Univerzuma i dodatne dimenzije, već i za teoriju struna i tamnu energiju.

Prema novom modelu, predloženom u časopisu Physical Review Letters istraživača sa Univerziteta Uppsala, čitav svemir se kreće na rastućem balonu u “dodatnoj dimenziji” – koji se naduvava tamnom energijom i koji je dom za žice koje se protežu prema van i odgovara svemu što sadrži.



Objašnjenje

Rad je izuzetno gust i teorijski. Ali iznenađujuća nova teorija koju izlažu, kažu njeni autori, mogla bi pružiti nove uvide o stvaranju i konačnoj sudbini kosmosa.

U dugom pogledu, međutim, fizičari su predložili mnoge nevjerovatne modele za svemir tokom godina. Stvarnost: dok teorija ne bude samo u skladu sa postojećim dokazima, ali pomaže da se objasne novi nalazi, put do konsenzusa će biti dug.

Izvor: Futurism

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *