Ove 24 kognitivne predrasude zamagljuju vaše shvaćanje stvarnosti

 1. Prvi sud: Prva stvar koju sudiš će utjecati na načine na koje ćeš prosuditi sve što slijedi.
 2. Iracionalna sklonost onom šta vas je nešto koštalo: Vi ste skloniji onom šta vas je koštalo nešto.
 3. Predrasuda prema već postojećim uvjerenjima: Vi uvijek tražite načine da potvrdite vaša već postojeća uvjerenja.
 4. Dunning- Kruger efekat: što više znate sve ćete manje imati samopouzdanja.
 5. Efekat uzvratne vatre: Kad neko vaša duboka uvjerenja dovede u pitanje vi ćete još više vjerovati u njih.
 6. Barnum efekat: Imate sklonost da loše teze i argumente ispunite sa vlastitim interpretacijama i stavovima i da im tako dadnete lični smisao.
 7. Deklinizam: Vi se sjećate prošlosti kao da je bila lošija nego što je bila i mislite da će budućnost biti bolja nego što će biti.
 8. Efekat okvira: Reklame čine da gledamo na svijet na način na koji oni koji prodaju proizvode žele da gledamo na svijet. Samo kad si dopustimo da shvatimo da možemo lahko biti izmanipulirani, teže ćemo biti izmanipulirani.
 9. Hipoteza pravednog svijeta: Vaša sklonost pravednosti čini da mislite da je svijet pravedan.
 10. Naklonost prema onima iz vlastite grupe: Vi ste više fer prema onima koji pripadaju vašoj grupi.
 11. Greška fundamentalne atribucuje: Vi druge sudite prema karakteru, a sebe prema situaciji i kontekstu.
 12. Halo efekat: Skloni smo da kasnije imamo bolje mišljenje o onima koji su nam se na prvu iz nekog razloga dopali. Mišljenje je asocijativno i automatsko, pa ako ga svjesno ne kontrolišemo možemo velike greške napraviti.13. Placebo efekat: Ako vjeruješ da uzimaš pravi lijek nekad može djelovati kao da si uzeo pravi lijek.
14. Efekat osobe koja je u blizini: Vi pretpostavljate da će neko drugi koji se nalazi u blizini prvi nešto učiniti.

15. Dostupna heuristika: Vaše mišljenje je pod direktnim uticajem onog šta vam prvo naumpadne.

16. Prokletstvo znanja: Jednom kad ti razumiješ nešto onda pretpostavljaš da je to svima jasno.

17. Predrasuda uvjerenja: Ako nešto podržava vaša uvjerenja vi ćete imati sklonost da mislite da je istinito.

18. Predrasuda prema samom sebi: Vi vjerujete da su vaše greške uzrokovane vanjskim faktorima iako ste vi odgovorni za vlastite postupke.

19. Grupno mišljenje: Onaj ko ima najviše samopouzdanja i ko je najglasniji i prvi će najviše utjecati na odluke koje se donose u grupi.

20. Predrasuda negativnosti: Lahko ste pod utjecajem negativnog mišljenja. Imati listu sa prednostima i manama i razmišljati preko vjerojatnoća može biti od pomoći.

21. Predrasuda optimizma: Preuveličavate vjerojatnost pozitivnih ishoda. Ako budete pravili racionalne odluke imat ćete više razloga za optimizam.

22. Predrasuda pesimizma: Preuveličavate vjerojatnost negativnih ishoda.

23. Reaktivnost: Radije bi ste uradili suprotno od onog šta vas neko nastojati prisiliti da uradite. Pazite da ne uradite nešto još negativnije od onog šta vas neko nastoji izmanipulisati da uradite.

24. Efekat blještavila: Vi preuveličavate koliko neko promatra kako izgledate i šta radite. Umjesto da se brinete šta ljudi misle o vama, razmislite o tome kako vi druge ljude činite da se osjećaju.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *