Šta bi se sve moglo automatizovati i zašto se to radi ili ne radi?

Svakog dana sve više i više se stvari koje se ponavljaju u svijetu automatizira. To je dobar trend koji na našim prostorima još nije dobro zaživio, a koji bi mogao da napravi velike uštede svima i u novcu i u vremenu. Ako ne možemo produžiti ljudski životni vijek, onda možemo barem da utjećemo da ovo vrijeme koje imamo kvalitetno proživimo.

Sigurno ste x puta imali problema sa administracijom sa silnim pečatima, molbama, zahtjevima i ostalim, a svi znamo da preko kompjutera sve ide puno brže i jednostavnije. Kompjutersko obavljanje mnogih poslova je brže i jednostavnije. Danas svi koriste pametne mobitele, a svako drugo domaćinstvo ima jedan računar kod kuće. Zamislite koliko bi se vremena i novca moglo uštedjeti kad bi omogućili da se više administratitvnih i drugih stvari obavi preko kompjutera i interneta.Jedna od oblasti koja bi se mogla automatizovati je i obrazovanje. Ako je znanje skup znanja i vještina, onda se to znanje, ali i vještine u današnje vrijeme mogu bolje provjeriti preko računara, nego na tradicionalne načine. Računarski testovi su izuzetno moćan halat za otkrivanje rupa u znanju. Video snimljene lekcije i predavanja mogu se odgledati koliko god puta je potrebno bilo kada i bilo gdje, dok se lekcije uživo mogu samo jednom i to ko ima vremena baš kad je njihov termin ili ko ima priliku da posjeti mjesto gdje se predavanja vrše. Najjači svjetski univerziteti poput MIT – a i Harvard već godinama nude mnoga svoja predavanja preko interneta. E – nastavu nude i mnogi naši univerziteti, ali kao alternativu onom uživo, ali ja mislim da bi to trebalo biti obrnuto. E – nastava bi trebala postati standard.

Treća stvar koja bi se mogla ili trebala automatizovati je socijalna briga. S obzirom da najgore bolesti u različita vremena pogađaju mali dio populacije, zamislite kad bi umjesto liječenja sms porukama bilo omogućeno da se svim budžetskim korisnicima otkine od plate za potrebe hitnih slučajeva, onako ravnomjerno i malo svima tamo da to skoro niko ne osjetio, a imali bi jedan od najrazvijenijih zdravstvenih sistema u svijetu.


Četvrta stvar koja bi se mogla automatizovati je da se uz račune za bilo šta tamo gdje ima wifi, na računima napise šifra interneta. Tako bi se uštedilo dosta vremena svima.

Peta stvar koja bi se mogla automatizovati je da se preko kompjuterskih programa uvežu svi ljudi koji rade na rješavanju istog društvenog ili tehničkog problema. Na taj način došlo bi do brže razmjene informacija, a sam proces rješavanja problema bi se ubrzao.

Šesta stvar koja bi se mogla automatizovati je točenje goriva na benzinskim pumpama. To bi svakom pojedincu uštedilo mnogo vremena, a radnici se ne bi morali mrznuti u zimu ili peći u ljeto kako bi tebi gorivo nasuli.

Ovo gore su neke stvari koje se tiču društva koje bi se mogle automatizovati, a mnoge od njih sam zapravo putujući po Evropi zapazio u mnogim evropskim metropolama. Npr. već u Zagrebu šifru od wifi uvijek dobijete na računu, a i mnoge administrativne stvari možete preko kompjutera uraditi. Te sitnice čine život lakšim. U Rimu su skoro sve benzinske automatizivane, sami sebi točite gorivo.

Postoje i stvari koje je lično za sebe dobro automatizovati.

Npr. dobro je imati uvijek isto vrijeme kad ustajete i kad idete spavati. Dobro je imati tačno definirano vrijeme za rad, vrijeme za zabavu i slobodno vrijeme. Ne možete sve raditi samo onda kad osjećate da bi to trebalo raditi, nego je bolje stvoriti si rutine kojih ćete se držati. Taj pristup ljude čini bržim i efikasnijim.

Ako učite nije loše imati naviku da si pravite memorijske kartice ili testove da sami provjerite svoje znanje. Na taj način automatski možete biti sigurni da ste naučili ili šta ste naučili.

Stvar je u tome da mi i inače funkcionišemo tako da pola stvari radimo automatski po navikama. Bitno je samo promjeniti navike. Potrebno je da imamo neki cilj i da si napišemo plan onog šta trebamo uraditi da bi dostigli taj cilj. Na taj način ćemo puno brže i efikasnije ostvariti cilj. Automatski.


Automatski je meni sinonim za pametno, a pametno ga dobro.

Naravno, ima ono i argumenata protiv automatiziranja , ali sve zavisi šta želite postići u životu. Ako želite biti superuspješni onda je bolje da dobar dio svega automatizirate, ako pak želite da opušteno živite život onda možete ostati i spontani, ali kad stvari radite spontano nikad nećete kao pojedinac biti puno uspješni, a i društvo će uvijek zaostajati za razvijenim društvima.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *