Šta je LaTeX i zašto bi ga svako ko se bavi naukom trebao poznavati?

LaTeX – Sistem pripreme dokumenta
LaTeX je visokokvalitetni sistem za unos teksta; uključuje funkcije dizajnirane za izradu tehničke i naučne dokumentacije. LaTeX je de facto standard za komunikaciju i objavljivanje naučnih dokumenata. LaTeX je dostupan kao besplatni softver.LaTeX nije procesor teksta! Umjesto toga, LaTeX ohrabruje autore da ne brinu previše o izgledu svojih dokumenata, već da se koncentrišu na dobijanje pravog sadržaja. Na primjer, razmotrite ovaj dokument:

Da bi ovo napravio u većini sistema za obradu teksta ili riječi, autor bi trebao odlučiti koji je izgled za korištenje, pa bi odabrao (recimo) 18pt Times Roman za naslov, 12pt Times Italic za ime i tako dalje. Ovo ima dva rezultata: autori troše svoje vrijeme sa dizajnom; i puno loše dizajniranih dokumenata!

LaTeX se zasniva na ideji da je bolje koristiti jedinstven sistem za dizajn dokumenata i omogućiti autorima da se fokusiraju na pisanje dokumenata. Dakle, u LaTeX-u biste unijeli ovaj prezhodni dokument kao:
documentclass{article}
title{Cartesian closed categories and the price of eggs}
author{Jane Doe}
date{September 1994}
begin{document}
maketitle
Hello world!
end{document}

Ili:

Ovaj dokument je članak.
Njegov naslov je Cartesian zatvorene kategorije i cijena jaja.
Autor je Jane Doe.
Napisano je u septembru 1994. godine.
Dokument se sastoji iz naslova koji slijedi tekst Hello world!LaTeX funkcije

Postavljanje članaka u časopisu, tehničkih izveštaja, knjiga i slajd prezentacija.
Kontrola velikih dokumenata koji sadrže sekciju, unakrsne reference, tabele i slike.
Unos složenih matematičkih formula.
Napredno učenje matematike sa AMS-LaTeX-om.
Automatsko generisanje bibliografija i indeksa.
Višestruki unos jezika.
Uključivanje umjetničkog djela i procesne boje.
Korišćenje fontova PostScript ili Metafont.Dobijanje LaTeX-a

LaTeX je besplatan softver pod uslovima LaTeX Public License (LPPL). LaTeX se distribuira preko CTAN servera ili dolazi kao dio mnogih lako instaliranih i upotrebljivih TeX distribucija koje pruža TeX korisnička grupa (TUG) ili treće strane.

LaTeX nije samostalni program za postavljanje teksta, već softver za pripremu dokumenata koji se nalazi na vrhu sistema za oblikovanje TeX sistema Donalda E. Knutha. TeX distribucije obično udružuju sve dijelove potrebne za radni TeX sistem i oni generalno dodaju u ovo i konfiguraciju i održavanje. Danas LaTeX i mnogi paketi koji su izgrađeni na njemu, čine važnu komponentu bilo koje važne TeX distribucije.

Izvor: https://www.latex-project.org/get/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *