Zašto se evolucija dešava?

Evolucija se dešava jer DNK nije savršeno kopirana. Vremenom će se različite verzije različitih gena, kodirajuće za različite osobine, uspostaviti u populaciji. Ljudi, na primjer, imaju puno varijacija u boji kože i kose, strukturama kostiju, visini itd.

Neke od ovih osobina su ponekad povoljnije od drugih. Blijeda koža može biti prednost u područjima sa malo Sunčeve svetlosti. Do sad na sjeveru, ljudi sa laganom kožom mogu imati malo veće šanse za opstanak nad ljudima sa tamnom kožom, tako da geni koji kodiraju svjetlu kožu imaju veću šansu da se šire među populacijom. Ovo je prirodna selekcija. Ovo ne mora nužno da stvori novu vrstu, ali ako dvije populacije dugo vremena žive na dva različita mjesta bez da se mješaju, promjene bi mogle postati toliko velike da se na kraju ne mogu miješati čak i ako to žele. Tako se “rodi” nova vrsta.


Ima mnogo, mnogo više od ovog općeg pregleda, ali u suštini:

•Mutacije (i drugi faktori) uzrokuju varijaciju
•Prirodna selekcija “djeluje” na toj varijaciji uklanjanjem nekih osobina i očuvanjem drugih
•Vremenom, ova “mikroevolucija” može prouzrokovati razlike da postanu toliko velike da nastane nova vrsta. Ovo je “makroevolucija”

Izvor: Quora. Autor: Hans Tjelle

 325 total views,  2 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: