Znate li šta je problem sa neutrinima koji dolaze sa Sunca i šta je moguće rješenje?

Jedno dugoročno pitanje od posebnog interesa je takozvani problem solarnih neutrina. Ovo ime se odnosi na činjenicu da je nekoliko terestričkih eksperimenata, koji su rađeni protekle tri decenije, dosljedno posmatralo manje solarnih neutrina nego što bi bilo potrebno za proizvodnju energije emitovane od Sunca. Jedno od mogućih rješenja je da neutrini osciliraju – tj. Elektronski neutrini stvoreni na Suncu prelaze u muon- ili tau-neutrino dok putuju na Zemlju. Zbog toga što je mnogo teže izmjeriti niskoenergetski muon- ili tau-neutrino, takva konverzija bi objasnila zašto nismo primetili tačan broj neutrina na Zemlji.Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *