Konferencija Solvay iz 1911. bila je prva međunarodna konferencija u historiji nauke.

Konferencija Solvay iz 1911. bila je prva međunarodna konferencija u historiji nauke. Pod pokroviteljstvom belgijskog industrijalista Ernesta Solvaja, a kojom je predsjedavao Hendrik Lorentz, u Briselu su se okupili vodeći fizičare tog vremena za sedmicu dana rasprave o kvantnoj teoriji zračenja. Lorentz je ostao organizator konferencije do svoje smrti – Konvencija o kvantnoj mehanici 1927. godine Solvay je bila zadnja koju je on organizirao. Legendarna rasprava Bohr-Einstein o probabilističkoj prirodi kvantne mehanike započela je na ovoj konferenciji Solvay 1927. godine. Sedamnaest od 29 učesnika postali su dobitnici Nobelove nagrade.Tokom prve decenije, Lorentz je ostao posvećen organizator konferencije Solvay. Ernestu Solvaju je predstavio jasan program akcije: podsticati proučavanje fundamentalnih pitanja vezanih za prirodne pojave, rad koji se može završiti najbolje zalaganjem individualaca, ali za koji je od koristi i organizirana razmjena ideja među istraživačima.

Fotografija učesnika prve Solvey konferencije 1911. godine u Brusselu u hotelu Metropole

Fotografija učesnika Solvey konferencije 1927. godine u Leopold parku u Brusselu.

Fotografija Alberta Einsteina i Niels Bohra na Solvay konferenciji iz 1930. – e napravljena od Paula Ehrenfesta.

“H. A. Lorentz predsjedavao sastankom sa neuporedivim taktom i nevjerovatnom virtuoznošću. On govori sva tri jezika jednako dobro i ima jedinstveni naučni akumen”. (Albert Ajnštajn u pismu H. Zangger-u, 7. novembra 1911.)Razgovori su bili najinteresantniji, ali rezultat je da se čini da smo sve dublje u mraku nego ikad. Na svakoj strani čini se da postoje kontradikcije. [..] Bio sam sjajan sa Ajnštajnom, koji je najviše uticao na mene osim Lorentza. [..] Međutim, ne zanima se mnogo za nastupe i odlazi na večeru u kaputu. Kaže da zna vrlo malo matematike i da može postaviti samo opšte razmatranje, ali izgleda da je imao sjajan uspeh sa njima … “(F. A. Lindemann oca, 4. novembra 1911.)

Izvor:http://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/Solvay/solvay.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *