Crne rupe nisu crne i nisu rupe

Ustaljena je miskoncepcija da su crne rupe rupe, ali nisu. Radi se o malim kuglama koje imaju ogromnu masu i gravitaciono privlače sve što se nalazi u blizini i ima masu.

Slika 1: Lijevo je pogrešna ilustracija crne rupe kao rupe, a desno ispravna kao kugle

Crne rupe također se ne mogu ni vidjeti jer i samu svjetlost zarobljavaju.

Slika 2: Lijevo je prikaz crne rupe kako neki zamišljaju da ju možemo vidjeti, a desno kako se ona stvarno “vidi”.


 332 total views,  4 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: