Šta je to elektromagnetna indukcija?

Elektromagnetna indukcija stvara potencijalnu razliku (ili napon) u provodniku koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju.

Majkl Faradej je otkrio ovaj fenomen 1831. godine.

Faradejev zakon elektromagnetne indukcije

YearlyHelpfulAppaloosa-size_restricted
Faradej je otkrio da je elektromotorna sila (EMS), stvorena u zatvorenoj konturi proporcionalna brzini promjene magnetnog fluksa kroz površinu koja je njome ograničena.U praksi, to znači da će električna struja biti indukovana u bilo kojoj zatvorenoj konturi kada se magnetni fluks kroz površinu koja se oslanja na tu konturu mijenja. Ovo važi i kada se polje menja, i kada se sama kontura kreće u polju.

Faradejev zakon kaže da je:

1
Ova formula ima takav oblik jer se u svakom pojedinačnom navojku indukuje EMS vrijednosti definisane brzinom promjene fluksa kroz isti, a pošto se kalem kao izvor indukovane EMS može posmatrati kao redna veza pojedinačnih indukovanih EMS navojaka, promjenu fluksa kroz pojedinačan navojak treba pomnožiti sa ukupnim brojem navojaka, kako bi se dobila vrijednost indukovane EMS u kalemu.

Indukovana EMS u pravolinijskom provodnikuJoš jedan oblik elektromagnetne indukcije javlja se u slučaju kada se provodnik kreće kroz magnetno polje (promenljivo ili stalno). Usljed dejstva Lorencove sile na pokretna naeletrisanja unutar provodnika dolazi do razdvajanja naelektrisanja, pri čemu se na jednom kraju provodnika taloži pozitivno, a na drugom negativno naelektrisanje. Proces traje do izjednačavanja Lorencove sile sa električnom koja se tom prilikom javlja. Usljed razdvajanja naelektrisanja došlo je do stvaranja razlike potencijala i indukovane EMS. Njenu vrijednost nalazimo množenjem vrijednosti magnetne indukcije, dužine provodnika i njegove brzine za slučaj kada je pravac linija magnetne indukcije normalan na pravac provodnika, dok se u drugim slučajevima kao množilac dodaje sinus ugla između njih:

eLencovo pravilo
Polaritet usljed elektromagnetne indukcije nastalog izvora EMS određuje se Lencovim pravilom.

Elektromotorna sila (EMS) indukovana u električnom kolu ima smjer takav da struja koja se stvara u tom kolu usljed nje, indukuje magnetno polje koje se suprotstavlja promjeni magnetnog fluksa.

Odatle je Lencovo pravilo odgovorno za znak minus u prethodnim formulama.

Izvor: Tekst je provjeren i prekopiran sa Wiki

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *