Kako nastaje vjetar?

Vjetar je uzrokovan razlikama atmosferskog pritiska. Kada postoji razlika u atmosferskom pritisku, zrak se kreće od višeg do donjeg područja pritiska, što rezultira vjetrovima različitih brzina. Na rotirajućem planetu zrak će također biti odbačen Coriolis efektom, osim točno na ekvatoru. Globalno, dva glavna čimbenika kretanja vjetra velikih razmjera (atmosferska cirkulacija) su diferencijalno zagrijavanje ekvatora i polova (razlika u apsorpciji sunčeve energije koja vodi do snage uzgona) i rotacija planeta. U izvantropskom dijelu i visinama daljim od učinaka trenja površine, veliki vjetrovi imaju tendenciju da se približe geostrofičnoj ravnoteži. U blizini površine Zemlje, trenje uzrokuje da je vjetar sporiji nego inače. Površinsko trenje također uzrokuje da vjetar puše više prema unutra u područja s niskim pritiskom.

U raspadanju i analizi vjetrovitih profila koriste se vjetrovi definirani ravnotežom fizičkih sila. Koriste se za pojednostavljenje atmosferskih jednadžbi kretanja i za stvaranje kvalitativnih argumenata o horizontalnoj i vertikalnoj raspodjeli vjetrova. Geostrofična komponenta vjetra rezultat je ravnoteže između sile Coriolisa i sile gradijenta pritiska. Ona teče paralelno s izobarima i približuje protok iznad atmosferskog graničnog sloja u srednjim uzvisinama. Termalni vjetar je razlika u geostrofičnom vjetru između dvije razine u atmosferi. Postoji samo u atmosferi s vodoravnim gradijentima temperature. Ageostrofički vjetar je razlika između stvarnog i geostrofičnog vjetra, koji je odgovoran za ciklone “punjenja” zraka tijekom vremena. Senzorski vjetar sličan je geostrofičnom vjetru, ali uključuje i centrifugalnu silu (ili centripetalno ubrzanje).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *