Koja je razlika između razumjevanja i znanja? Šta znači da nešto znamo, a šta da to razumijemo?

Postoji poznata priča o Albertu Ajnštajnu. Možda je apokrifna, ali je lijepa.

Želeo je da nauči tenzore da razvije svoju intuiciju o teoriji na kojoj je radio.

Zato je otišao kod John von Neumann, istaknutog matematičara i zamolio ga da ga nauči.

Posle lekcije, Ajnštajn je rekao: “Sve je dobro i divno gospodine von Neumann. Ne vidim nikakve probleme sa tehnikom, ali bojim se da to ne razumem. “

John von Neumann se nasmešio Ajnštajnu. “Gospodine Einstein”, rekao je. “U matematici ne razumeš stvari. Samo se na njih navikneš.”

Lepa priča – da?

Ali postoji još suptilniji nivo na koji možete da ju razumijete. Vidite, naviknuti se na nešto je dobro. Razumevanje je bolje. I na kraju, znati je najbolje od svega. Razumevanje nečega se razlikuje od poznavanja.

U razredu uvek pitam učenike da li su shvatili težak koncept pre nego što krenem dalje. Kad kažu da, često ih pitam da li razumeju 100% ili 99%. Razumjeti nešto 100% je ogromno bliže znanju nego 99%. Tek kada se ukloni poslednja sumnja u tačnost činjenice to otvara put do osećaja njene korektnosti.

Kada kažete da razumete nešto, ustvari kažete da se neprimetno uklapa sa svim ostalim što razumijete. Da ne uvodi nedoslednosti u vašem pogledu na svet. Da je kompatibilno sa vašim razumevanjem kako svet funkcioniše.

Ako mislite na svet kao ogromnu slagalicu koju morate sastaviti, onda je razumevanje nešto kao da znate mesto određenog komada u odnosu na druge delove oko njega.

Ali znati nešto je kao osećaj da taj deo pripada određenoj lokaciji bez obzira na lokacije drugih delova.

Kao da shvatate da ovaj komad ide tačno ovde, a ostali dijelovi se mogu složiti oko njega kako bi završili sliku. Ako se ne uklapaju, pa to je loše jer ne možete čak ni zamisliti ono što znate bilo gdje drugde osim tamo gde znate da pripada.

“To je mrtva istina” koju osećate. “Jedna stvar koju znam sigurno”. Sve ostalo je jednostavno istina o pogodnosti s kojom se bavimo ovom nepodnošljivom činjenicom “.

Fokusiranje na iskustveni aspekt života pomaže vam da se na taj način povežete sa stvarnošću. Situacija u kojoj vaš um koristite do makismuma obučava um da uradi upravo to, tako da možete naučiti da svesno razdvojite diskriminativni um kada se protivi osećaju … da osetite šta nešto zaista znači … a ne samo da razumete stvari tako što kažete da su kompatibilni sa vašim pogledom na svet.

Izvor: https://pionic.org/understanding-vs-knowing

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *