Šta je to opšta teorija relativnosti?

Opća teorija relativnosti

Opća relativnost ili opća teorija relativnosti (OTR) fizikalna je teorija koju je Albert Einstein objavio u članku Osnove opće teorije relativnosti (njem. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie), 20. ožujka 1916. godine u Annalen der Physik. Ova teorija predstavlja relativističko poopćenje Newtonove teorije gravitacije.

 

Postulati i struktura teorije

Dvodimenzionalna analogija zakrivljenosti prostorvremena

Za razliku od klasičnog, Newtonovog opisa gravitacije kao sile koja se javlja među masivnim tijelima na pozadini apsolutnog prostor-vremena, u OTR ulogu gravitacije uzima samo prostor-vrijeme. Njega sada opisujemo pomoću metričkog tenzora {displaystyle g_{mu nu }}) koji je rješenje Einsteinove jednadžbe

{displaystyle R_{mu nu }-{tfrac {1}{2}}R,g_{mu nu }+Lambda g_{mu nu }={frac {8pi G}{c^{4}}}T_{mu nu }}

gdje je {displaystyle R_{mu nu }} Riccijev tenzor, {displaystyle R} Riccijev skalar, a {displaystyle T_{mu nu }} tenzor energije-impulsa. Konstante u jednadžbi su {displaystyle c}, brzina svijetlosti i {displaystyle G}, gravitacijska konstanta. Utjecaj gravitacije na čestice definiran je zakrivljenošću prostor-vremena (tj. njegovom geometrijom) koju definiraju mase i sva fizikalna polja (osim gravitacijskog).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *