Da li je otpor potreban da bi tekla struja u električnom kolu?

Ohmov zakon se koristi za modeliranje otpornika. U ovom opsegu, otpornik je entitet sa pripadajućom vrijednošću otpora (R).

Ohmov zakon se odnosi na napon između dva terminala (polarizovan kao na slici ispod) pomoću kojih otpornik odgovara na struju (opet, u pravcu prikazanom na slici) koji se primjenjuje kroz fiksni otpor. Veza koju je Ohm otkrio je: I = V/R i V = I*R

Ako uzmete model žice kao otpornika, pod pretpostavkom da otpor ne postoji (i bili ste u pravu, moramo postaviti R = 0), jednačina ostaje tačna; međutim, sada kaže da, bez obzira na to kolika se struja primjenjuje na komponentu, napon će uvijek biti 0 (jer se naš “otpornik” ovdje uopšte ne opire na struju).

V = I*0

Drugim rečima: nije da struja postoji jer postoji napon, nego napon postoji zbog struje.
Dakle, otpor nije neophodan za pravljenje trenutnog protoka, ali je neophodan ako želite da imate električnu napetost nad vašom komponentom.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *