Šta je to ciklon i kako nastaje? Šta je uragan?

Ciklon

 
Ciklon nad Islandom

Ciklon (grč. kyklon — koji se kreće, obrće) područje je sniženog pritiska u atmosferi. Označava se slovom N (ili C). na baričkim kartama se predstavljaju sistemom koncetričnih izobara ovalnih ili kružnih oblika.

Razvoj i osobine ciklona

Vazduh u ciklonskom polju struji od krajeva prema središtu, zbog koncentracije počinje se izdizati i hladiti, pa nastaju uslovi za nastanak padavina. Ciklon donosi promenjivo vreme i padavine. U ciklonu je pritisak vazduha obično niži od 101,3 kilo-paskala. Vazduh u ciklonama se kreće u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

U Evropi cikloni se uglavnom kreću od zapada prema istoku, ali ima i odstupanja. Pre ciklona obično dune slab do umeren jugo ili jugozapadnjak, a dva do tri dana pre njenog dolaska na nebu se mogu uočiti visoki oblaci cirusi, koji su inače nosioci lošeg vremena. Pred prolazak ciklona zaduva obično hladniji vetar sa severa ili sa severozapada i to zbog širenja anticiklonalnog grebena i dolaska lepšeg vremena.

Tipovi ciklona

 
Ciklon Katarina

Postoje dva osnovna tipa ciklona, u zavisnoti od klimatskog pojasa u kojem se javljaju:

  • tropski ciklon

(Javlja se u u ekvatorijalnim i tropskim širinama u čijem je središtu najniži pritisak. Praćeni su jakim kišama i pljuskovima i prati ih olujan vetar koji neretko dostiže brzinu od 70 m/s. Takvi cikloni se javljaju između juna i oktobra. Veličina u prečniku im se kreće od 100 do 300 km).

  • vantropski ciklon

(Vezan je za umerene i polarne širine i razvija se u arktikarktičkim predelima. Većina ciklona je ovog tipa. Većih su prostornih razmera i nemaju olujna svojstva kao tropski ciklon)

Lokalni cikloni

Ciklonski vetrovi imaju različite nazive i nekim delovima sveta.

  • bagujos (na Filipinima)
  • vili-vili (u Australiji)
  • orkan (na Pacifiku)
  • tajfun (u Japanu i Kini)
  • uragan (SAD, Karibi)
  • hariken (na Pacifiku)

Izvor: Wikipedia

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *