Često postavljana pitanja u vezi magneta i odgovori na njih

Šta radi magnet?

Magneti rade sljedeće stvari:

  • Privlaće određene materijale – kao što su gvožđe, nikl, kobalt, određeni čelici i druge legure;
  • Djeluje privlaćnom ili odbojnom silom na druge magnete (suprotstavljeni polovi privlače se, isti polovi odbijaju);
  • Imaju uticaj na električne provodnike kada se magnet i provodnik kreću u odnosu jedni prema drugima;
  • Imaju uticaj na put koju uzimaju električno napunjene čestice koje putuju u slobodnom prostoru.

Na osnovu ovih efekata, magneti transformišu energiju iz jednog oblika u drugi, bez trajnog gubitka sopstvene energije. Primjeri magnetnih funkcija su:

A. Mehanički do mehanički – kao što su privlačnost i odbijanje.

B. Mehanički za električne – kao što su generatori i mikrofoni.

C. Električno do mehaničko – kao što su motori, zvučnici, deformacija punjenih čestica.

D. Mehanički za grejanje – kao što su obrtni strujni i histerezni momenti uređaja.

E. Specijalni efekti – kao što su magnetni otpornici, uređaji Hall efekata i magnetna rezonanca.

Od čega se prave trajni magneti?

Moderni trajni magneti su izrađeni od specijalnih legura koje su pronađene kroz istraživanje kako bi se stvorili sve bolji magneti. Najčešće porodice magnetnih materijala danas su one izrađene od aluminijum-nikal-kobalt (Alnicos), stroncijum-gvožđe (feriti, poznati i kao keramika), neodimijum-željezo-bor (neo magneti, ponekad pod nazivom “super magneti “) i Samarium-Kobalt. (Porodice Samarij-Kobalt i Neodimijum-željezo-Boron su kolektivno poznate kao Retke Zemlje.)

Kako su napravljeni magneti?

Savremeni magnetni materijali se izrađuju livenjem, presovanjem i sinterovanjem, vezivanjem kompresije, brizganjem, ekstrudiranjem ili kalendarima.

Koliko je trajna snaga magneta?

Ako se magnet skladišti daleko od električnih vodova, drugih magneta, visokih temperatura i drugih faktora koji negativno utiču na magnet, zadržaće svoj magnetizam u suštini zauvek.

Hoće li magneti izgubiti svoju moć tokom vremena?

Moderni magnetski materijali vremenom izgube veoma mali deo svog magnetizma. Na primer, za materijale Samarium Cobalt, pokazano je da je to manje od 1% u periodu od deset godina.

Šta može uticati na snagu magneta?

Ovi faktori mogu uticati na snagu magneta:

  • Toplota
  • Radiacija
  • Jake električne struje u neposrednoj blizini magneta
  • Ostali magneti u neposrednoj blizini magneta

(Neo magneti će korodirati u sredinama sa visokom vlažnošću, osim ako imaju zaštitni premaz.)

Šok i vibracija ne utiču na savremene magnetske materijale, osim ako su dovoljni da fizički oštete materijal.

Kako se snaga magneta mijenja sa daljinom?

Snaga magnetnog polja otprilike eksponencijalno pada na daljinu.

 

 

Da li se magnet koji je izgubio magnetizam može ponovno magnetizovati?

Pod uslovom da materijal nije oštećen ekstremnom toplotom, magnet se može ponovo magnetizovati unazad na prvobitnu snagu.

Da li mogu da napravim da magnet koji već imam da bude jači?

Jednom kada je magnet potpuno magnetizovan, ne može se postići da bude jači – on je “zasićen”. U tom smislu, magneti su kao kante vode: kada su puni, ne mogu dobiti “punije”.

Kako merite snagu magneta?

Najčešće se koriste Gaussmeteri, Magnetometri ili Pull-Testeri za merenje jačine magneta. Gaussmeteri mjeri snagu u Gaussu, merama magneta u Gaussu ili proizvoljnim jedinicama (tako da je lako upoređivati jedan magnet s drugim), a Pull-Testers može meriti vuču u kilogramima, ili drugim jedinicama sile. Specijalni Gaussmeteri mogu koštati nekoliko hiljada dolara. Imamo nekoliko vrsta Gaussmetera koji koštaju između 400 i 1.500 dolara.

Ako imam Neo magnet sa brojem od 12.300 Gauss-a, da li mogu da izmerim 12.300 Gaussa na njegovoj površini?

Vrijednost se meri u uslovima zatvorenog kola. Magnet zatvorenog kola nije od velike koristi. U praksi ćete meriti polje koje je manje od 12.300 Gaussa blizu površine magneta. Stvarno merenje će zavisiti od toga da li magnet ima privezan čelik, koliko daleko od površine vršite merenje i veličine magneta (pod pretpostavkom da se merenje vrši na sobnoj temperaturi).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *