Automatizacija može dovesti do budućnosti za ljude u kojoj neće biti posla. Evo kako se možemo suočiti s tim.

Automatizacija svega Da bi povećali naša strahovanja o budućnosti, čini se da nam nedostaje riječi sa kojim možemo nazvati sljedeće generacije: nakon Baby Boomera došli su generacija X, zatim Millennials (aka Generacija-Y), koji su sada zamijenjeni sa generacijom Z. Da li se ili ne nalazi bilo kakva simbolika, znak ili ironija u ovome je van teme. Ono što je važno pitati je: kakav će se svijet roditi u XXI vijeku? Da li će automatizacija svega ostaviti mnoge ljude, donoseći očaj i razočaranje? Ili će to poticati čovečanstvo da redefinira samo-aktuelizaciju? Da li će realizacija potencijala više biti definisana uspehom u karijeri ili merenjem neto vrednosti? Ako i kada postane nepotrebno značajan dio populacije da radi, da li ćemo moći da prilagodimo naš sistem vrednosti kako bi omogućili slobodno vreme bez krivice, podstakli stvaranje kreativnih istraživanja i prepoznali vrijednost doživotnog učenja? Samo nekoliko dana nakon što je gigant elektronske trgovine iz Silikonske doline uzbudio svijet sa uvođenjem Amazon Go-a, napravio je prvu komercijalnu isporuku sa dronom. Sutrašnji fantazijski svijet – sa letećim automobilima i bezgotovinskim prodavnicama – izgleda da se pretvara u današnju stvarnost. Ova fantazija, međutim, je previše stvarna za ljude kojima je ugrožena životna sredina. Samo zamišljam scenario gde su poslovi blagajnika i prodavaca maloprodaje u SAD potpuno automatizovani, mi tražimo da u redove nezaposlenih dodamo 7,5 miliona ljudi. Za upoređivanje, od početka XXI veka, američka privreda je u prosjeku povećaval u proseku 0.8 miliona radnih mesta godišnje. Bilo da se radi o Uberu, Googleu, Appleu, Tesli ili bilo kojoj drugoj kompaniji koja će na tržište donijeti održivu tehnologiju bez vozaća, nije pitanje da li – nego kada. Ponovo, 3,5 miliona radnika u Americi moglo bi nestati, ako ova tehnologija postane uobičajena. Gubitak samo ove dvije usko definisane profesije moglo bi poništiti 14 godina stvaranja poslova. Osim tih živih primera, široko rasprostranjeni blog na platformi Agenda Svetskog ekonomskog foruma je da će se oko polovine svih radnih mesta izgubiti zbog automatizacije za manje od dvije decenije. Moglo bi se uzeti utehu u pogledu prošlih iskustava – kada neke zanimljivosti nestanu, nove se pojavljuju na njihovoj poziciji. Mnogi analitičari tvrde, međutim, da će ovaj put biti drugačije. Ako se ova predviđanja ostvare, i stvarno idemo ka besposlenoj budućnosti, sada bi bilo krajnje vreme da počnemo političku diskusiju o tome kako se moramo pripremiti za to. Kao što intelektualno prepoznajemo da će sutrašnji svet imati mnogo manje zaposlenosti, (ili barem mnogo manje onoga što mi sada definišemo kao zapošljavanje), retorika stvaranja novih radnih mjesta i dalje dominira našim političkim diskursom. Ova sutrašnja emisija može trajati deceniju (ili dvije ili pet). Nesumnjivo je da sahranjivanje glave u pijesku nije rešenje. Fokusiranje na vještine koje su potrebne da se takmičite za radove koji još nisu ni izumljeni je samo dio slagalice. Kako se jaz povećava između rasta stanovništva i automatizacije sa jedne strane, i otvaranja novih radnih mjesta kako bi se zadovoljile potrebe budućnosti na mašini, s druge strane moramo početi sa ozbiljnim prilagođavanjem kako bi se održala socijalna kohezija. Šta ako nastavak automatizacije rada – bilo da se radi o pravnom istraživanju ili medicinskoj dijagnostici ili pisanju novinskih članaka – obezbeđuje povećanje produktivnosti koja se može distribuirati među stanovništvom bez potrebe da svi doprinose na tradicionalan način? Da bi se takva budućnost mogla zamisliti, zahtijevati će veliku promenu paradigme u organizovanju našeg društva, kako definišemo doprinos, gde nalazimo ispunjenje i kako crtamo smisao iz svakodnevnih aktivnosti. Suočavanje sa budućnošću bez posla Prvo pitanje, o kome se već debituje, je kako se može neko održavati kada se ne očekuje da će raditi. Bezuslovni osnovni dohodak, ili “digitalna dividenda”, jedan je koncept koji okuplja zamah. Neke jurisdikcije su se ili igrale sa idejom ili ju pilotiraju. “Politička debata mora uključiti tabu temu koja garantuje ekonomsku sigurnost porodicama – kroz univerzalni osnovni dohodak”, piše David Ignatius za The Washington Post. Ovaj novi predlog politike je često u kontrastu sa blagostanjem, a rezultujući argumenti su za i protiv. Problem sa tim diskursom je da je uokviren u smislu trenutne situacije – u kojoj su politike dizajnirane da obeshrabruju “slobodu” nekih po naporima drugih. Ono što treba da razmotrimo jeste okolnost u kojoj svi ljudi slobodno koriste mašine. Drugi ne stvaraju potražnju, što zauzvrat stvara ozbiljan zagonet za naš ekonomski sistem. Koliko god da je radikalna ideja kao o univerzalnom osnovnom prihodu, strogo rečeno, to je jednostavno tehničko rješenje za značajan društveni problem. Bilo bi mnogo teže zamisliti, a kamoli inkorporirati, novi sistem vrijednosti gdje nezaposlenost nije stigmatizirana. Usvajanje normi u društvu – tamo gde jedan doprinos više nije definisan “ekonomskim izlazom” – predstavlja izazov različitog obima i kompleksnosti u cjelini. Da bismo ga riješili prije nego što se opterete društvene tenzije, trebat će nam tona hrabrosti, dosta razmišljanj i velikog eksperimentisanja u politici. Moramo početi otvorenim priznavanjem i konačnim suočavanjem sa stvarnošću. Kako se političke karijere kreiraju i raskidaju na obećanjima stvaranja novih radnih mesta, to će zahtijevati mnogo hrabrosti za naše lidere da preuzmu odgovornost i iniciraju iskrenu raspravu o budućoj beskrajnoj budućnosti. Da bismo se bolje suočili sa neizvesnom budućnošću, morat ćemo razviti novi rječnik da artikulišemo dileme sa kojima se tek treba suočiti. To je i intelektualni okvir unutar kog gledamo na naše ekonomske sisteme koji se moraju promijeniti. Ovde možemo početi sa redefinisanjem BDP-a kako bismo bolje objasnili doprinos koji nije kompenzovan (kao što je briga o djeci i održavanje), ili još bolje, krećemo se prema široj matrici kao što je indeks socijalnog progresa ili bilo koju drugu metodologiju koja priznaje ljudski doprinos i napredak na novim načinima. Možda bi trebali napustiti pojmove poput produktivnosti rada i, umjesto toga, preusmjeriti se na mjerenje samo-aktuelizacije. Jedno od najjednostavijih, ali i još komplikovanijih pitanja za razmišljanje u svijetu bez tradicionalnog zapošljavanja, šta ćemo raditi sa slobodnim vremenom? Bilo bi dobro da olakšamo naš put kroz pogled na politiku “6 sati rada” koju Švedska uvodi “povećati produktivnost i učiniti ljude srećnijim”. Kraći radni dani pomoći će sprečiti izgorelost i omogućiti ljudima prostor da pronađu druge aktivnosti iz kojih mogu izvući smisao. Za one koji su zaposleni, posao nije samo sredstvo za zarađivanje života, to je sredstvo za rešavanje osnovne ljudske potrebe za pripadnošću. Istraživanje kako bi se ova potreba mogla zadovoljiti izvan radnog mjesta bio bi dostojan poduhvat. S obzirom da se ambicija današnje osobe često povezuje sa profesionalnim aspiracijama, a zatim mjerena uspjehom u karijeri, ambicija budućnosti mogla bi se potencijalno posmatrati kroz prizmu izgradnje sopstvenog kapaciteta za maštu i težnju da uči, generiše i razmjenjuje ideje. Popularizacija ideje o sabatskim pauzama u stručnim poljima izvan akademske zajednice (gde je to već prilično uobičajena), pomoći će nam da ovo učinimo boljom tranzicijom. Svi ti napori će morati ići ruku pod ruku u rješavanju sve većih nejednakosti i prepoznavanja duhovne krize moderne ekonomije “, gdje neuspjeh [da pronađe posao nakon što ga izgubi] je izvor dubokog srama i razlog za samokrivljenje.” Zamišljena budućnost u kojoj ljudi ne moraju da rade – dok će mašine voditi računa o sve većem broju naših potreba i želja – nije sigurna, ali je vrlo vjerovatna. Konstruktivno je raspravljati o ovom pokušati nove politike, učiti jedni od drugih i oblikovati našu bezbrižnu budućnost kako bi smanjili svoje nezadovoljstvo. Naša djeca (Generacija-Zs) će nam zahvaliti za to! Izvor: www.futurism.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *