Da li je zakon privlačenja zakon fizike?

Zakon privlačenja kaže da mi privlačimo u svoj život ono šta jesmo, ono šta radimo i ono šta mislimo. Ako mislimo o negativnim stvarima u svoj život ćemo privući negativno, ako radimo loše stvari, stići će nas loše: kazna, zatvor isl.

Sad da li je to u skladu sa fizikom ili je kako kažu pseudonauka, nešto šta nije naučno dokazano niti se može naučno dokazati? Kao i skoro sve drugo i zakon privlačenja kao i njegove interpretacije imaju više oblika. U jednom od njegovih oblika ili u jednoj od njegovih interpretacija on je više nego tačan i potvrđen fizikom. Naime, zakon privlačenja je u biti treći Njutnov zakon zajedno sa prvim, drugim i četvrtim Njutnovim zakonom u izmjenjenoj formi, uzeti kao principi koji na određeni način važe u svemu, a ne samo u interakciji neživih tvari.


Npr. prvi Njunutnov zakon kaže da svako tijelo zadržava stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok neka rezultujuća sila ne djeluje na njega i dovede do promjene tog stanja. Dakle, taj nam zakon govori da mi isto nastojimo da ostanemo u stanju u kojem se nalazimo, osim ako mi svjesno ne dovedemo do promjene tog stanja ili ako neko drugi sa strane ne djeluje na nas. Tu nastupaju drugi i treći Njutnov zakon. Naime, da bi neko djelovao na nas, da bi Svemir, ako želite, utjecao pozitivno na nas, mi prvo moramo djelovati pozitivno na njega, s tim da moramo paziti da Svemir nije samo ono vanjsko, nego i ono unutrašnje. Ako čitamo prave knjige, mislimo prave stvari, slušamo pravu muziku, družimo se sa pravim ljudima, jednostavno mi kao magnet u svoj život privlaćimo prave stvari. Pa i ako se desi nešto loše mi ćemo naći način da na pravi način mislimo o tome, pa ni to loše neće biti toliko loše.

Treći Njutnov zakon kaže da je sila akcije jednaka sili reakcije, istog su pravca i suprotnog smjera, ako sile djeluju po pravcu. Ovaj princip važi u izmjenjenom obliku i u svemu što se u životu događa. Svemir, drugi ljudi, priroda uvijek reaguju na naše akcije i na ono što smo mi. Te reakcije su često suprotne, posebno ako pretjerujemo u našem djelovanju. Ako smo previše fini, ljudi će to iskorištavati i Svemir i priroda nas neće nagraditi za to. S druge strane ako smo umjereni, ako radimo sve onako kako bi trebali raditi, ni manje ni više, dobiti ćemo pozitivnu reakciju, to je zagarantovano. Bitna je mjera. Razlika da li dobijamo pozitivnu ili negativnu reakciju zavisi od mjere, od tempa i od takta.

Ovdje je bitan i fizikalni pojam momenta sile koji u biti kaže da kad se radi o kružnom kretanju ili zakretanju, nije bitno samo djelovati silom nego je bitno njom djelovati na pravo mjesto, na pravi način. Npr. vrata je puno lakše otvoriti ili zatvoriti ako na njih djelujemo silom tamo gdje je ručka od vrata, nego ako djelujemo tamo gdje je njihovo okretište. Bitan je krak sile. Bitno je znati gdje i kako djelovati, šta i kako misliti. Kada to znamo i radimo, onda ćemo u svoj život privući kao magnet stvari koje želimo. Npr. ne možemo očekivati uspjeh, a duboko u sebi vjerovati da mi ne možemo uspjeti, da nismo vrijedni uspjeha isl. Kad iskreno vjerujemo da možemo uspjeti i radimo u skladu s tim na pravi način u pravo vrijeme onda ćemo kao magnet u svoj život privući uspjeh. Ne može biti drugačije, može, ali najčešće nije.

Tu dolazimo do još dva važna pojma, a to je statistika i slučajnost. S obzirom da mi nismo jedini u ovom životu i Svemiru i da postoje hiljade, milioni i milijarde drugih ljudi, ne mogu želje od svih biti ispunjene u istom trenutku i na isti način. Često je potrebno vrijeme i strpljenje. Našim ispravnim djelovanjem eksponencijalno povećavamo našu šansu za uspjeh, a i najmanjim greškama i sumnjama ju isto tako smanjujemo. Zato je bitno biti konzistentan i uporan. Prije nego dobijemo ono šta očekujemo mi da bi to privukli u svoj život moramo djelovati i misliti kao da je to već tu.Da se ne držimo samo klasične mehanike, još je fizikalnih zakona, ako ne cijela fizika bitna za temu. U prirodi nisu samo magneti ti koji djeluju prvilačno ili odbojno. Imamo i gravitaciju, koja je privlačna sila. Elektična sila može biti privlačna ili odbojna. Tako isto i naše akcije, naše misli, naše razmišljanje mogu biti privlačni ili odbojni. Npr. onaj ko želi da bude bogat prvo mora da počne da razmišlja i da djeluje onako kako bogati ljudi djeluju. Ne možete sav svoj novac i svo svoje imanje trošiti na svoje sitne željice i kupovati si u izobilju svaki novi gađet koji izađe, nikad ništa ne investirati i očekivati da vam Svemir pokloni bogatstvo. Ne, upravo ide suprotno. Morate se odreći svog novca u korist investiranja u prave stvari. Morate investirati, davati novac za određene stvar koje vam neće u tom istom trenutku donijeti dobit. Za pravu dobit treba vrijeme i strpljenje. Da bi ste poput magneta privukli bogatsvo u svoj život morate utjeloviti neke od sljedećih vrijednosti koje pošteno postale bogataše krase:

  • razmišljajte dugoročno
  • štedite više nego što trošite
  • pametno investirajte pola svega što uštedite
  • kupujte jeftino, prodajite skupo
  • učite na vlastitim greškama
  • učite od svih ljudi šta se može naučiti
  • poštujte druge ako želite da vas drugi poštuju

Lista stvari koje trebate misliti, naučiti i raditi da bi ste postigli ono što želite je jako duga i nije dovoljno samo da duboko u sebi vjerujete da vi to možete. To je samo prvi korak. Ako ste prvi korak napravili kako treba, svi drugi koraci će doći sami od sebe i poput magneta u svoj život ćete privući to šta želite i tražite.

Da, zakon privlačenja djeluje, ali ne podnosi laži i neiskrenost i nedosljednost, a fizikalni principi imaju svoju primjenu i njegov su u biti uzrok, ako se shvate na pravi način, kontekstualno. Mislite o tome svemu ovako: Koliko god vjerovali da možete da stignete od A do B, ako to fizički na kraju ne uradite, ipak ćete ostati u tački A. Što želim da kažem jest da zakon privlačenja djeluje, ali kad se sve razjasni izgleda ipak djeluje kroz fiziku iako to mi ne moramo znati, moramo samo misliti i raditi prave stvari, ostalo će se samo srediti.

Mogao bih knjigu napisati od nekoliko stotina strana o vezi fizike i zakona privlačenja, ali za sad toliko. Bitno je da svaki princip fizike, svaki zakon ima i neku primjenu na naše živote, ako se uslovno shvati i kontekstualno primjeni, ovaj put na živi svijet, a ne samo na neživi.

Zakon privlačenja nije zakon fizike nego je posljedica svih zakona fizike, kao vjerojatno i sve drugo.

Za kraj evo jedan koristan citat, a iz njega zaključite nešto:“Teško je pobijediti osobu koja nikad ne odustaje.”, Babe Ruth

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »