Nakon 50 godina potvrđena je hipoteza o postojanju vrste materije koja se naziva eksiton!

Prije 50 godina se postavila hipoteza o postojanju vrste materije zvane eksiton. Sad je ta hipoteza potvrđena.

Šta je eksiton? To je egzotični kondenzat koji pokazuje makroskopske kvantne fenomene kao i superprovodnici. Sastoji se od eksitona, čestica koje se sastoje od spoja odbjeglih elektrona i praznina koje su iza sebe ostavili. Praznine nastale iza odbjeglih elektrona ponašaju se kao pozitivno naelektrisane čestice. One privlače elektron i zajedno čine česticu koja se naziva eksiton.

U svojim eksperimentima na kristalima dichalcogenide titanium dezelenida (1T-TiSe2), istraživači su bili u mogućnosti da posmatraju materijal i njegovu prethodnu meku fazu plazme, koja se zove “puška za pušenje” koja dokazuje postojanje eksitonijuma. Faza prekursora se pojavljuje kako se materijal približava kritičnoj temperaturi.

Naučnici su iste rezultate postigli 5 puta na na različitim kristalima, tako su dodali sigurnost ispravnosti istraživanja.

Ono što su postigli jest da su razvili nobu tehniku koja se naziva M – EELs koja je osjetljiva da razlikuje novi materijal od Peierls faze, supstance koja ima sličnu simetriju.

Istraživanje su radili Peter Abbamonte sa Univerziteta u Illinoisu zajedno sa studentima Anshul Kogar i Mindy Rak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *