Šta je sva fizika i zašto je važna?

Sva fizika je fizika svega onog šta nas okružuje. To je i primjenjena fizika i fizika sa svim svojim oblastima, konvencionalna fizika i ona ne tako konvencionalna. Gdje god postoje prirodne zakonitosti tu imamo nekavu fiziku. Fizika je izvorno bila u biti to, otkrivanje zakonitosti u prirodi, ali onih koje se mogu eksperimentalno i logički dokazati. Fizika je nastala iz filozofije, oblasti koja pokušava da odgovori na sva moguća pitanja koja čovjeka zaokupljaju. U biti ona pitanja koja možemo odgovoriti ili smo odgovorili su stvar nauke. Za ono za šta ne znamo definitivan odgovor koristimo filozofiju. S vremenom su se pojedine oblasti fizike specijalizirale i dobile novi naziv, a za fiziku je ostalo da odgovori na ona opšta pitanja o prirodi koja su gotovo stvar filozofije i ontologije, kao šta je to tačno šta postoji, šta je vrijeme, šta matrija, šta energija, kako i zašto se oni kreću. Fizika je prirodna filozofija. Sva fizika su sve oblasti fizike ili prirodne filozofije. U školi se najčešće uči samo tehnička fizika, ona fizika koja je potrebna da bi se npr. neka mašina izgradila, ali nije to sva fizika. Postoji i fizika i biofizika i medicinska fizika i sociofizika itd. Cilj ove stranice jest da promoviše svu fiziku, ne samo onu koja se uči u nižim nivoima obrazovanja. Na neki način moderno proučavanje vještačke inteligencije, špekulacije o singularnosti itd. sve je to stvar sve fizike. Ono šta se normalno misli pod fizikom nije sva fizika. Ima puno više fizike nego što pojedinci žele da znate. U biti je sve stvar fizike i zakonitosti. Vaš uspjeh u životu zavisi od toga koliko igrate po pravilima sve fizike, po prirodnim zakonima. U biti sve ono za šta se dodjeljuje Nobelova nagrada je stvar sve fizike i mnogo toga drugog. Sva fizika je u biti drugi naziv za nauku. To je ono šta je podrazumjevam sa terminom sva fizika. Sva fizika je onaj dio nauke koji je nasličniji tehničkoj fizici. Mnogi pojomovi koji se spominju u fizici u školi imaju svoje ime i značenje dobijeni konsenzusom, a zašto je to tako i kako bi moglo biti drugačije je stvar sve fizike. Sva fizika je fizika u najširem mogućem smislu i primjeni. Za život je bolje znati svu fiziku, nego samo onu koja se uči u školi. Zbog toga je ova stranica tu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *