Svemir ne bi trebao postojati tvrde CERN fizičari!

Ukratko

Tim istraživača u CERN-u je još jednom pokušao shvatiti zašto univerzum postoji uprkos osnovnoj simetriji koja bi trebala rezultirati trenutnim uništenjem. Nažalost, njihovo istraživanje magnetizma protona i antiprotona nije pokazalo nikakve razlike među njima.

Univerzalni Paradoks

S tačno jednakom količinom materije i antimaterije, naš univerzum je savršeno simetričan. Iako to zvuči predivno, to stvara veliki problem sa egzistencijalnim posledicama. Budući da poseduje ovu osnovnu simetriju, naš univerzum ne bi trebalo da postoji.
Prema standardnom modelu fizike, svemir je imao jednake količine antimaterije i materije kada je stvoren. Problem sa tim je činjenica da je svaka čestica antimaterije trebala anihilirati odgovarajuću česticu materije, ne ostavljajući ništa za sobom. Osim što nije, a ovde se pitamo zašto.
Ovaj se problem ranije primetio, a studija objavljena u časopisu “Nature” potvrđuje da naš univerzum nikada nije trebao da nastane.

Naučnici su često razmatrali mogućnost da postoji neka trenutno nepoznata razlika između materije i antimaterije – različita masa, različita naelektrisanja, nešto drugo – što omogućava univerzumu da postoji.
Da bi se dodatno istražila ova mogućnost, naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u Švajcarskoj odlučili su da potraže razliku u magnetizmu. Koristili su metodu koju su izradili istraživači sa Univerziteta Majnc da bi izračunali magnetizam antimaterije sa preciznošću koja nikada ranije nije bila viđena, ali, na žalost, nisu mogli pronaći nikakvu razliku.
“Sva naša zapažanja su pronašla potpunu simetriju između materije i antimaterije, zbog čega univerzum ne bi trebalo zapravo da postoji”, rekao je istraživač Christian Smorra u saopćenju za štampu u Mainzu. “Asimetrija mora negde da postoji, ali jednostavno ne razumemo gde je razlika. Koji je izvor sloma simetrije?”

Godine rada

Iako istraživači CERN-a nisu bili u stanju da primete bilo kakvu razliku između materije i antimaterije, njihovi radovi rezultirali su našim do sada najdetaljnijim istraživanjem magnetizma antimaterije.

Pošto je nemoguće držati antimateriju u fizičkom kontejneru, tim je izmislio metod koji uključuje par Penning zamki da zadrže antiprotone koristeći magnetna i električna polja.
“Merenje antiprotona bilo je izuzetno teško, i radili smo na tome deset godina. Konačni proboj došao je sa revolucionarnom idejom da se merenje vrši sa dve čestice “, rekao je Stefan Ulmer, portparol multinacionalne BASE saradnje u CERN-u.
“Ovaj rezultat je kulminacija višegodišnjeg kontinuiranog istraživanja i razvoja i uspješnog završetka jedne od najtežih merenja ikada izvedenih u Penning instrumentu.

Međutim, što se tiče egzistencijalnog problema svemira, praktično smo se vratili tačno gde smo započeli: materija i antimaterija su fundamentalno simetrični. Ne možemo uočiti razliku u smislu mase, naelektrisanja i čak i magnetizma koji pokazuju protoni i antiprotoni. Na osnovu svega što znamo, univerzum ne bi trebao postojati. Ipak, istraživači se nadaju da će se odgovor na kraju pojaviti. Kao sljedeći korak, planiraju da izvrše mjerenja protona i antiprotona na još višoj preciznosti razvijanjem inovativnih metoda u narednih nekoliko godina.U međuvremenu, saradnja CERN-a nazvana ALPHA gleda na fundamentalne simetrije između vodonika i antihidrogenskih atoma, pa je možda jedna od ovih istraživačkih grupa našla nešto što bi bilo u suprotnosti sa činjenicom da naš univerzum ne bi trebao postojati.”, (1)

Izvori:

  1. https://futurism.com/cern-research-finds-the-universe-should-not-actually-exist/
  2. https://medium.com/starts-with-a-bang/ask-ethan-39-why-does-light-stretch-as-the-universe-expands-e0a94466e2ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *