Šta je to Geigerov brojač ili Geiger-Müllerovo brojilo?

Geigerov brojač ili Geiger-Müllerovo brojilo je naprava ili mjerni instrument za otkrivanje ili detekciju ionizirajućega zračenja (radioaktivnost), odnosno brojenje prolaska ionizirajućih čestica ili fotona. Najčešća

Čitaj više

Kad je sve došlo do fundamentalnih otkrića u fizici i koja su to?

250. pne Arhimedovo načelo: Archimedes 1514 Heliocentrizam: Nikola Kopernik 1589. Galileoova klesarski toranj u Pisi eksperiment: Galileo Galilei 1613 Inercija: Galileo Galilei 1621 Snellov zakon:

Čitaj više

Šta je to skenirajući tunelski mikroskop i za šta se koristi?

Skenirajući Tunelski Mikroskop (STM) je veoma moćna tehnologija za snimanje površine i karakterizaciju materijala sa mogućnošću postizanja atomske rezolucije. STM je zasnovana na kvantno-mehaničkom efektu tunelovanja elektrona. Kada se zašiljen vrh od provodnog materijala

Čitaj više

Nije bilo Velikog praska? Kvantna jednačina predviđa da univerzum nema početak

Univerzum je možda postojao zauvek, prema novom modelu koji primjenjuje kvantne korektivne članove kako bi dopunio Ajnštajnovu teoriju opšte relativnosti. Model takođe može objasniti tamnu

Čitaj više

Želite li se besplatno obrazovati? Ovo su neke stranice koje vam to omogućavaju.

fizikafizikafizika – Sva fizika i još mnogo toga vezanog za fiziku. edX — Online kursevi od nekih od najboljih svjetskih univerziteta. Coursera — Svjetski najbolji kursevi, online, besplatni. Coursmos — Uzmite mikrokurs,

Čitaj više