Šta je to Geigerov brojač ili Geiger-Müllerovo brojilo?

Geigerov brojač ili Geiger-Müllerovo brojilo je naprava ili mjerni instrument za otkrivanje ili detekciju ionizirajućega zračenja (radioaktivnost), odnosno brojenje prolaska

 310 total views,  4 views today

Read more

Je li na pomolu kraj kozmologije? – isječak iz knjige "Kraj znanosti", autora John Horgana

“KRAJ KOZMOLOGIJE Godine 1990. putovao sam u udaljeno odmaralište u planinama sjeverne Švedske da bih sudjelovao na simpoziju pod naslovom

 257 total views

Read more

Je li na pomolu kraj fizike? – isječak iz knjige "Kraj znanosti", autora John Horgana

“Sasvim je izvjesno da nema privrženijih, da ne kažemo opsjednutijih, tragača za Istinom od modernih fizičara čije je područje istraživanja fizika čestica.

 436 total views

Read more

Koje sve interpretacije kvantne mehanike postoje i šta nam one govore?

Tumačenje iz Kopenhagena Kopenhagensko tumačenje je “standardno” tumačenje kvantne mehanike koju su formulirali Niels Bohr i Werner Heisenberg tijekom suradnje

 1,018 total views

Read more

Što ako bi svaki elektron u svemiru bio jedna potpuno ista čestica?

Postoji jedna ideja koja sugerira da su svi svemirski elektroni zapravo jedna čestica koja zauvijek ide unatrag i naprijed u

 362 total views

Read more

Da li je cijeli Svemir sastavljen od samo jednog elektrona i da li su antičestice samo čestice koje putuju unazad u vremenu?

Svemir od samo jednog elektrona Postulat o svemiru sa samo jednim elektronom, predložen od strane Johna Wheelera u telefonskom pozivu

 479 total views,  1 views today

Read more

Postoji li način da odvojimo kvarkove od njihovih čestica? Ako da, zar ih ne možemo sudariti u LHC – u da bi provjerili da li je string teorija ispravna ili ne?

Ne, ne možemo odvojiti kvarkove. Oni imaju zanimljivu osobinu da ako primjenite dovoljno energije na njih da ih odvojite primjeniti

 142 total views,  4 views today

Read more

Novo veliko otkriće – Svaka kvantna čestica putuje unatrag

Kvantno – mehaničke čestice Matematičari na Sveučilištima u Yorku, Münchenu i Cardiffu identificirali su jedinstvenu osobinu kvantno – mehaničkih čestica

 272 total views,  4 views today

Read more

Šta je to fizika besmrtnosti? – osvrt na knjigu od kosmologa Frenk J. Tipler – a koji je uradio George Johnson

“Kvote na Boga FIZIKA BESMRTNOSTI Moderna kosmologija, Bog i vaskrsenje mrtvih. Frenk J. Tipler. Čak i više od razdvajanja religije

 278 total views,  4 views today

Read more
Sva Fizika
%d bloggers like this: