Koja je razlika između fizike i hemije?

Polje fizike

Cilj fizike je razumjeti cijeli svemir na temeljni način. Fizičari prikupljaju podatke o svijetu i koriste ih za dobivanje osnovnih, matematičkih zakona koji objašnjavaju kako funkcionira sve u svemiru. Sveto grelo fizike bilo bi otkriti teoriju svega, koja ujedinjuje sve matematičke zakone koje su fizičari dosad otkrili. Fizika objašnjava sve od najmanjih čestica koje postoje (kao što su neutrini i kvarkovi koji tvore protone i neutrone) sve do najvećih stvari u postojanju, poput proučavanja podrijetla i širenja samog svemira.

Objašnjavajući sve vrlo sitno i sve divovsko, fizika se nada da će sve ostalo objasniti putem veze. Fizika uključuje veliku matematičku rigoroznost i sklona je usmjeravanju na pojednostavljene situacije koje omogućuju definiranje osnovnih prirodnih zakona.

Polje kemije

S druge strane, kemija se usredotočuje na stanje, sastav, strukturu i svojstva materije. Kemija razmatra kako je materija strukturirana i kako se materija mijenja tijekom vremena i kroz događaje poput kemijskih reakcija. Kemija se usredotočuje na određenu skalu – veličinu atome, molekula i smjesa. Ona gleda na fizičke i kemijske promjene koje se javljaju u svim vrstama materije.

Zaključak

Kemija je više specifična i fokusirana na užu oblast materije i to atome i molekule i njihovo spajanje i razvdajanje. Manje je matematička od fizike. Npr. u hemiji gledamo šta se desi kad pomješamo sol i vodu koja i kakva smjesa nastane i koje osobine ta smjesa ima, dok nas u fizici zanima sastav i jednog i drugog, bez da razmatramo šta dobijemo kad ih pomješamo. Isto tako fizika se bavi strukturom atoma, a hemija njihovim reakcijama.

Fizika i hemija su donekle isprepletene jer fizika proučava atome i manje čestice od njih, hemija proučava šta se dešava kad atomi se spajaju i kako ti novi spojevi reaguju. Kad imamo atome koji grade kristalne rešetke onda se ponovo vraćamo na fiziku, fiziku čvrstog stanja. Kad povećavamo skalu, i idemo na veće objekte, onda dolazimo i do objekata poput planeta, zvijezda i ostalih koje fizika proučava, a hemiju koristi samo u specifičnim slučajevima kada ispituje površinski sastav tih planeta ili zvijezda.

Fizika je puno šira i puno dublja i njena saznanja imaju direktan utjecaj na naše razumjevanje cijele prirode i svijeta koji nas okružuje, ali je hemija praktičnija i njena saznanja i otkrića imaju direktnu primjenu posebno u farmaceutskoj i građevinskoj industriji, ali i u nekim drugim oblastima poput tehnike i tehnologije.

Treba naglasiti da je u novije vrijeme kvantna fizika našla veliku primjenu u hemiji gdje bolje i preciznije objašnjava neke pojave u vezama atoma i molekula, nego što se to moglo prije objasniti. Isto tako imamo nauke koje su na prijelazu između fizike i hemije, pa imamo fizikalnu hemiju i hemijsku fiziku.

 

Izvor: 

http://study.com/academy/lesson/what-is-the-difference-between-chemistry-physics.html

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »