Psihologija fizike – Da li klasična fizika ima više toga sa psihologijom nego sa stvarnošću? – Mario D. Garrett

Fizika – proučavanje materijalnog svijeta – naglo se razvila kasnih 1600-ih po sveprisutnoj moći (Isaac) Newtonove mehanike, a potom kasnih 1800-ih (James Clerk) Maxwellove elektromagnetne teorije. Ova dva britanca uspostavili su klasičnu teoriju u fizici. Rad Isaca Newtona bio je vrhunac stoljeća filozofske rasprave o prirodi svijeta i sastavu materijalnih predmeta. Ispravljanje ovih filozofskih misli došlo je u Newtonovoj klasičnoj mehanici koja je univerzum predstavila kao savršeni stroj. Klasična mehanika koristi pojmove uobičajenog inutivnog razmišljanja o tome kako materija i sile postoje i međudjeluju. Pretpostavlja da materija i energija imaju određene mjerljive atribute kao što je gdje je objekt u prostoru i brzinu. Također pretpostavlja se da na objekte može izravno utjecati samo njihova neposredna okolina, poznata kao načelo lokaliteta. Svemir je bio viđen kao opipljiv, uredan sustav koji je slijedio vrlo točna i specifična mehanička pravila:

1. Tijelo ostaje u mirovanju ili se kreće konstantnom brzinom kada vanjska sila djeluje na njemu.

2. Brzina promjene zamaha tijela je proporcionalna sili na tijelu

3. Kada dva tijela reagiraju, ona međusobno djeluju jednako, ali suprotnim silama.

Maxwellova elektromagnetska teorija proširila je ovo gledište svijeta i konsolidirajući mnoga nezavisna istraživanja uspostavila je klasičan pogled na elektrodinamiku. Prvenstveno ova teorija objašnjava kako se srodna područja električne energije i magnetizma ponašaju kroz valove. Premda je Maxwellova elektromagnetska teorija bila nužna stepenica za Einsteinov papir iz 1905. godine “O elektrodinamici tijela koja se kreću” (prva rečenica počinje upućivanjem na Maxwella), u to je vrijeme ova teorija bila krajnji izraz klasične teorije.

Ljepota klasične teorije bila je to što je funkcionisala. Klasična mehanika imala je specifične i konačne primjene. S njom smo mogli predvidjeti kretanje objekata u svijetu i gibanje nebeskih tijela u Svemiru. Sve što smo mogli promatrati bilo je objašnjeno. Najbolje od svega, klasična mehanika je intuitivna i sveobuhvatna. Već više od pola stoljeća Klasična teorija vladala je najvišim stupnjem do kojeg je fizičar vjerovao dvadesetih godina – dok je Philipp von Jolly savjetovao 16-godišnjeg Maxa Plancka kad je primljen na Sveučilište u Münchenu – da je cilj fizike da objasni materijalni svemir više ili manje ostvaren. Uvjerenje je bilo da su glavne teorije bile na mjestu i da su sva velika otkrića napravljena, a samo nekoliko manjih detalja trebalo je popuniti. Klasična teorija bila je toliko dobra.

No, klasična teorija bila je nedovoljna da bi se objasnili konstrukti koje smo intuitivno “znali”. Što je “sila” “tijelo” i “interakcija”, što je “privlačenje”, “gravitacija” i “energija”? Ti pojmovi nemaju objašnjenja u fizici. Naše je sadašnje znanje ograničeno na definiranje načina na koji se ponašaju, ali nismo u mogućnosti razumjeti što su ti pojmovi. Jedino mjesto gdje ti pojmovi imaju značenje je u našem razmišljanju jer su ti koncepti intuitivni. Instinktivno znamo što je “tijelo”, ili gravitacija ili energija. To su konstrukti za koje se čini da prihvaćamo spremno kao da vidimo svijet kroz takve konstrukte. Naša percepcija – parcijalno opažanje stvarnosti i pojednostavljivanjem – toliko je snažna da izgleda da shvatamo svijet bez propitivanja.

To je bio djelo Gestalt psihologa koji su donijeli takve predrasude na svjetlo. Godine 1912. Max Wertheimer je objavio svoj rad o fizičkom pokretu – koji je promatrao dojam kretanja kroz treperenje svjetala – prepoznatog kao početak Gestaltove psihologije. Zajedno s Wolfgangom Köhlerom i Kurtom Koffkom pomogli su uspostaviti teorije Gestaltove psihologije. Središnji je teorem bio da je cjelina drugačija od zbroja dijelova i oni tvrde da je cjelina neovisna od njenih dijelova. Zato “vidimo” tijelo, vidimo “interakcije” i pokret i “silu” (guranje i povlačenje). Temeljno načelo Gestaltove percepcije je zakon prägnanza (njemački za trudnoću, ali značenje trudnoće s značenjem kao u kratko) – stenografska i pojednostavljena verzija stvarnosti. Gestalt psihologija tvrdi da mi pojednostavljivamo svijet kako bismo ga vidjeli. Mi nastojimo organizirati naše iskustvo svijeta na način koji je redovan, uredan, simetričan i jednostavan. Gestalt psiholozi su identificirali osam metoda koje koristimo za pojednostavljivanje svijeta, prvenstveno grupiranjem objekata zajedno. U svakom svijetu koji se mijenja, imajući sposobnost sažimanja i pojednostavljivanja svijeta znači da možemo brzo zamijetiti situacije, brže predviđati ishode i time stjecati vrijeme kako bismo mogli ranije reagirati. Skupljamo stvari zajedno i činimo ih koherentnim. To su trikovi čarobnjaka. Gestalt psiholozi su definirali takve metode kao zakone i uključuju zakone blizine, sličnosti, zatvaranja, simetrije, zajedničke sudbine, kontinuiteta, dobrog gestalt i prošlog iskustva.

1. Zakon blizine – Kad su objekti bliski, dijeleći slično kretanje ili redoslijed, vidimo ih kao povezane. Vidimo kako ponašanje jednog utječe na druge pa dijele slicnu sudbinu.

2. Zakon sličnosti – Slični predmeti na osnovi funkcije, ponašanja, oblika, boja, prijetnji i drugih karakteristika na koje smo osjetljivi smatraju se povezanim.

3. Zakoni o zatvaranju – Naša namjera da sve stvari postanu cjelovite kada predmetima nedostaju dijelovi. To eliminira puno varijanci, tako da unatoč jedinstvenosti lica, na primjer, vidimo lice unatoč nepravilnostima. Ako zakon zatvaranja ne postoji, morat ćemo protumačiti svako lice kao skup pukotina.

4.Zakon simetrije – Mi pravimo ravnotežu među objektima u svemiru. Simetrično vidno polje je lakše vidjeti jer pojednostavljuje više objekata u aa uzorak, perceptualni algoritam. Sve što trebamo vidjeti jest simetrija, ujednačeni uzorak, a ne pojedinačni elementi.

5. Zakon zajedničke sudbine – Vidimo put kojim objekti putuju i kreću se prema njima. Vidimo objekte koji dijele slične putove kretanja ili smjer kretanja kao da su grupirani zajedno.

6. Zakon o neprekidnosti – kad je objekt skriven od pogleda, još uvijek vidimo, unatoč tome što objekt može biti iza nekog drugog objekta ili kada je objekt djelomično skriven, pretpostavljamo da je cjelina predodređeni objekt koji zamagljuje pozadinski objekt. Manje je vjerojatno da ćemo vidjeti predmete koji brzo mijenjaju smjer ili brzo mijenjaju oblik.

7. Zakon dobrog gestalt-Cilj nam je eliminirati varijance, složenost i nepoznavanje što podrazumijeva globalni poredak svijeta.

8. Zakon prošlog iskustva – povijest i vremenska povezanost podrazumijeva da se pod nekim okolnostima vizualni podražaji kategoriziraju prema prošlim iskustvima. Iskustvo grupiranja dva objekta zajedno u prošlosti određuje da ćemo ih vjerojatno vidjeti kao grupirane u budućnosti.

Ti pojedinačni zakoni grupiranja nisu zasebni procesi. Oni definiraju perceptivnu pristranost za grupiranje objekata u uzorak. Svaki od ovih zakona definira način na koji zamislimo svijet kao model s pojedinačnim jedinicama koje dijele zajedničke atribute. Može se reći da sposobnost grupiranja stvari zajedno otkriva našu percepciju kao algoritam, formulu. Ne vidimo vizualni valjak stvarnosti, kinematografsku inačicu stvarnosti u našim glavama – iako možemo zamisliti našu percepciju kao takvu. Zapravo, što nam govore ovi gestaltskim zakoni jest da vidimo obrasce u našem iskustvu svijeta – ne stvaramo obrasce, vidimo obrasce.

Algoritmi, obrasci, formule ili heuristika pojednostavljuju svijet u generalizabilne konfiguracije. Ovo gledište percepcije podupiru studije iz preliterarnih društava i na koji način uspjevaju zbrajati i oduzimati. Poput karte koja predstavlja zemljopis mjesta, preliterijska društva imaju matematičke karte koje im pomažu u izradi numeričkih rezultata. Mi pojednostavljujemo naše iskustvo s fizičkim svijetom kroz formule i algoritme. Na taj način djeluje naš mozak. Godine 2008. Michael Frank sa odjeska za mozak i kognitivne znanosti s Massachusetts Institute of Technology i njegove kolege izvijestili su o tome kako Pirahã amazonsko pleme, unatoč tome što nema jezik za izražavanje brojeva, ni jednog, je u stanju izvesti točne brojke s velikim brojem predmeta savršeno. Iako su bili netočni u usklađivanju zadataka koji su uključivali memoriju, jer nisu imali koristi od jezika za pronalaženje informacija, njihova sposobnost za shvaćanje brojeva bila je jednaka drugim koji su pismeni. Imali su shematski način konceptualizacije brojeva. To algoritamski činimo, koristeći perceptivne formule i obrasce za osmišljavanje našeg materijalnog svijeta.

Imajući takav prijevod stvarnosti ugrađen u nas, pitanje je jesmo li i unaprijed stvorili klasičnu fiziku. Klasična teorija bila je uistinu fizika ili proučavanje vlastitih unaprijed stvorenih perceptivnih pristranosti. Vidimo sličnost između zakona Gestalt psihologije i onih iz klasične mehanike: 1. Tijelo ostaje u mirovanju ili se kreće konstantnom brzinom kad djeluje vanjska sila, 2. Stopa promjene zamaha tijela je proporcionalna
sili koja djeluje na tijelu, 3. Kada dva tijela djeluju, ona međusobno djeluju jednako, ali sa suprotnim silama. Svi ti zakoni su u skladu sa zakonima Gestaltove percepcije. Naše perceptivne predrasude usklađene su s Newtonovom fizikom. Tako nijje li i klasična mehanika slično pristran pogledu na svijet?

Reference:

Franka, M. C., Everettb, D. L., Fedorenkoa, E., & Gibsona, E. (2008). Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and cognition. Cognition, 108, 819-824.

For an intriguing perceptive of how psychology was enfluence by physics–which was brought to my attention after this blog was published–please refer to this very readable paper, I have Dave Edwards to thank for this edification:

Wilcox, S., & Edwards, D. A. (1982). Some Gibsonian perspectives on the ways that psychologists use physics. Acta Psychologica, 52(1), 147-163.

 

Izvor: https://www.psychologytoday.com/blog/iage/201508/the-psychology-physics-0

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *