Kako nastaje vatra i kako dolazi do požara?

Vatra   Trougao vatre Vatra je brz i samoodrživ oblik oksidacije koji prati oslobađanje toplote i svjetlosti. Za nastanak vatre su potrebna tri osnovna elementa:

Read More

Share