Ljudski mozak vidi svijet kao 11 – dimenzioni Multisvemir

Novo istraživanje pokazuje da je ljudski mozak gotovo neshvatljiv jer ne obrađuje svijet u dvije dimenzije ili čak tri. Ne, ljudski mozak razumije vizualni svijet u do 11 različitih dimenzija.

Zapanjujuće otkriće objašnjava zašto čak i najnovije tehnologije kao što su funkcionalna magnetna rezonanca teško mogu da objasne ono što se dešava u našoj lubanji. U funkcionalnom MRI, moždana aktivnost se prati i predstavlja kao trodimenzionalna sliku koja se mijenja tokom vremena. Međutim, ako mozak zapravo radi u 11 dimenzija, gledajući 3D funkcionalni MRI i reći da to objašnjava moždanu aktivnost bi bilo kao da gledaš u sjenu od vrha olovke i da kažeš da to objašnjava cijeli univerzum, plus mnoštvo drugih dimenzija.

Tim naučnika vođen od grupe naučnika sa École Polytechnique Federale Lausanne u Švicarskoj otkrio je do sada nepoznate kompleksnosti mozga dok je radio na Blue Brain projektu. Cilj projekta je stvaranje biološki precizne rekreacije ljudskog mozga.

Tokom svojih istraživanja, naučnici su stvorili simulacije mozga i primjenili napredni oblik matematike, pod nazivom algebarska topologija, na njihov kompjuterski generisan model.

“Algebarska topologija je kao teleskop i mikroskop u isto vrijeme. To može zumirati mrežu za pronalaženje skrivenih objekata – drveće u šumi – i vidjeti prazne prostore – proplanke – sve u isto vrijeme “, rekao je autor studije Kathryn Hess.

Ono šta su Hess i njene kolege otkrili je da mozak obrađuje vizualne informacije, stvarajući višedimenzionalnu neurološku strukturu, pod nazivom klike, koja se raspada čim se shvati, prema časopisu koji je prvi put izvjestio o istraživanju koje je objavljeno u časopisu Frontiers in Computational Neuroscience.

Klika ima do 11 različitih dimenzija i stvara se u rupama prostora, pod nazivom špilje. Kad mozak razumije vizuelne informacije, i klika i šupljine nestanu.

“Pojava višedimenzionalnih špilja kada mozak obrađuje informacije znači da neuroni u mreži reagiraju na podražaje na izuzetno organizovan način”, rekao je istraživač Ran Levi.

“To je kao da mozak reagira na stimulans izgradnjom i sravnjavanjem kule od višedimenzionalnih blokova, počevši sa šipkom (1D), a zatim daskom (2D), a zatim kockom (3D), a zatim složenijim geometrijama sa 4D, 5D, itd. Progresija aktivnosti kroz mozak liči na multidimenzionalnu kulu od pijeska koja se materijalizuje iz pijeska, a onda raspada “, rekao je on.

Henry Markram, direktor Blue Brain projekta, objasnio je koliko važno otkriće multidimenzionalnih struktura može biti.

“Matematika koja se obično primjenjuje za proučavanje mreža ne može otkriti višedimenzionalne strukture i prostor koje sada jasno vidimo”, rekao je on.

“Pronašli smo svijet koji nismo mogli ni zamisliti. Postoje desetine miliona ovih objekata čak i u maloj trunci mozga, do sedam dimenzija. U nekim mrežama, našli smo čak strukture i sa do 11 dimenzija. “

 

Izvor: http://nypost.com/2017/06/13/the-human-brain-sees-the-world-as-an-11-dimensional-multiverse/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *