Ako bi uspjeli izvršiti teleportaciju nekog objekta ili čovjeka sa jednog na drugo mjesto tako da mu sve atome na jednom mjestu rastavimo i pošaljemo u daljinu tako što preskočimo put između i opet ih sastavimo na isti način, da li bi taj objekat ili čovjek zadržao svoj identitet?

Identitet zavisi od više stvari:

  1. Sastav i struktura objekta
  2. Veze i odnosi objekta sa drugim objektima
  3. Pozicioniranost objekta u prostoru i vremenu
  4. Samopercepcija ili percepcija od drugih ljudi 

Ako bi uspjeli teleportirati predmet ili neko živo biće na ovaj način, tako što mu zamijenemo sve atome, a struktura ostaje ista, onda to da li bi se radilo još uvijek o istom predmetu ili biću zavisi od sopstvenog doživljaja ili doživljaja drugih bića tog istog.

Identitet je uvijek kontekstualno uslovljen i pravilna teleportacija bi trebala teleportirati ne samo dati objekt ili dato biće nego i dovoljan dio njegove sredine koji bi služio kao dokaz identiteta, bez dokaza identiteta, ne možemo govoriti o identitetu.

U bilo kojem slučaju čini se da ovo pitanje ne možemo odgovoriti sa DA ili NE, nego trebamo reći koliko procenata DA i koliko NE. 

Ako bi teleportirali čovjeka sa jednog mjesta na drugo onda bi on zadržao svoj identitet onoliko koliko ispunjava 4 stavke koje sam naveo i koje označavaju nečiji identitet, ali vidimo da od tih 4 stavke, samo jedan dio bi se promijeno, a to je samo sastav, dakle pola od prvog, što bi bilo 12.5 %, zatim mogli bi pretpostaviti da bi se sve veze pokidale ako bi čovjeka preselili na drugo mjesto, pa oduzmemo još 25 % i pola od trećeg što bi izašlo još 12.5 %, pa imamo da bi čovjek zadržao svoj identitet negdje oko 50 %, odnosno malo više od 50 % jer se ipak ne bi sve veze pokidale, čovjek bi ostao vezan u mislima za mjesto odakle je teleportovan i za ljude koji su tamo bili.

Dakle, teleportacija čovjeka sa jednog do drugog mjesta bi njegov identitet najvjerojatnije zadržala u iznosu malo većem od 50 % pa bi s tog aspekta imala smisla i isplatila bi se!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *