Šta je to prostor-vrijeme?

Prostor-vreme 

 

Prostor-vreme u fizici je četvorodimenzionalni kontinuum u kojem se kombinuju tri dimenzije prostora i dimenzija vremena radi geometrijskog predstavljanja kretanja. Svaka tačka u toj geometrijskoj predstavi je jedan događaj i sve skupa predstavljaju „svet“ kroz vreme. Putanje u kontinuumu predstavljaju dinamične istorije čestica u pokretu, tako da pravolinijske putanje odgovaraju jednoličnim kretanjima, trodimenzionalni preseci temporalnim konstantnim vrednostima, predstavljajući zajedno izgled prostora u određenom momentu.

Izvori

  1. Audi, Robert. The Cambridge Dictionary of Philosophy – odrednica spacetime. Cambridge University Press 1995., 1999.

Glavni izvor: Tekst je u cjelosti kopiran sa wikipedije!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *