Šta je to kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje?

Kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje Kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje (pozadinsko zračenje, prazračenje) je kratkovalno zračenje zaostalo iz vremena 100.000 godina nakon Velikog praska. Godine 1964. sasvim

Read More

Šta je to prostor-vrijeme?

Prostor-vreme    Prostor-vreme u fizici je četvorodimenzionalni kontinuum u kojem se kombinuju tri dimenzije prostora i dimenzija vremena radi geometrijskog predstavljanja kretanja. Svaka tačka u

Read More