Koja je razlika između mase i težine?

Masa je osnovna fizikalna veličina koja se označava malim slovom m. Jedinica za masu je 1 kilogram. Masa je mjera inertnosti tijela i spada u osnovno svojstvo svakog tijela.

Težina je izvedena fizikalna veličina i jednaka je proizvodu mase tijela i gravitacione konstante g:

G = m*g

Težina je u biti sila i jedinica joj je 1 Njutn (1 N).

Ako uzmemo da je vrijednost gravitacione konstane približno g = 10 m/s**2, onda će težina tijela od 10 kilograma biti jednaka 100 N. 

Ako znamo da je težina tijela 1000 N onda će masa tijela biti 100 kg.

Više o ovoj temi možete pogledati i na ovom linku:

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *