Matematika nije teška, ona je jezik!

Samo 26 % djece u Americi su dobri u matematici. Svi trebamo matematiku, ali zašto su tolika djeca zbunjena od nje? Nakon rada sa hiljadama učenika pokazalo se da i onih 74 % učenika nisu antitalenti za matematiku. Djeca ne razumiju matematiku jer ju se predaje na nehuman način.
Matematika je ljudski jezik baš kao i engleski, španski ili kineski, jer dopušta ljudima da komuniciraju između sebe. I u stara vremena ljudi su trebali matematiku da bi gradili piramide i mjerili površine.

Ideja matematike kao jezika nije baš skroz nova.

Galileo je rekao:

“Zakoni prirode su pisani u jeziku matematike.”

Na neki način mi smo uzeli stvarni jezik matematike koji opisuje okolni svijet i toliko ga napravili apstraktnim da ga se ne može više ni spoznati. Zbog toga su djeca zbunjena.

Npr. ako kažemo:

“Shvati razlomak 1/b kao količinu formiranu od jednog dijela kad je cijelina podijeljena na b jednakih dijelova, a razlomak a/b kao količinu napravljenu od a dijelova veličine 1/b.”

Za matematičara je ovo jasno, ali za djecu je ovaj način objašnjavanja pravo mučenje.

Razlomci su jako važni i ako ih djeca ne skontaju u osnovnoj školi imati će velikih problema u srednjoj školi.

Međutim, postoji li način da se razlomci učine jednostavnim i lahkim djeci za razumijeti?

Da, samo zapamtite da je matematika jezik i iskoristite to.

Može se npr. svakom broju pridodati značenje preko jabuka, da se kaže 1 jabuka + jabuka = 2 jabuke.

Dakle više nije samo 1 +1 = 2 nego je 1 jabuka + 1 jabuka = 2 JABUKE. Drugi primjer je 3 olovke + 2 olovke = 5 olovaka.

Ključ je da se uključe riječi!

Na isti način djeca će lakše skontati koliko je 4 milijarde + 1 milijarda. Ako zapamte da su 4 jabuke + 1 jabuka = 5 jabuka i da su 4 olovke + jedna olovka = 5 olovaka, onda će djeca znati i da je 4 milijarde + 1 milijarda = 5 milijardi!

Sve što trebate uraditi jest koristiti jezički pristup i matematika postaje intuitivna i jednostavna za naučiti.

Isto se može pitati i djecu iz obdaništa koliko je 1/3 + 1/3 i ako su skontali ovo prethodno onda će skontati i da je ovo 2/3.

Pokazalo se da na isti način i djeca iz obdaništa mogu riješiti i jednačinu iz srednje škole samo zamijenivši jabuke s x:

Ako i djeca iz obdaništa mogu da razumiju razlomke, onda možete biti sigurni i da ih stariji učenici mogu razumjeti.

Dakle, ako vam neko kaže da je neko rođen za mateatiku, a da neko nije, to nije istina. Matematika je ljudski jezik i mi svi imamo mogućnost da ju razumijemo.

Mi moramo pod hitno primjeniti jezički pristup u matematici jer je previše djece izgubljeno i misle da su antitalenti za matematiku, ali to ne mora biti tako.

Ako znate 46 % tablice množenja onda je to isto kao da znate 46 % slova iz abecede. Kako bi ste pisali ili pričali? Djeca koja ne nauče osnove matematike neće imati pouzdanja u sebe, mrziti će matematiku i još ju manje učiti i biti loši iz nje. Ako ih ne znamo, moramo se uvijek vratiti na osnove i kad njih dobro skontamo, sve će biti lakše.

I tablica množenja se može izraziti preko jezika:

7* 3

se može napisati kao

“sedam puta 3” što znači

3 sedam puta:

3 + 3 +3 +3 +3 +3 +3

Kad djeca to vide na ovaj način, onda mogu primjetiti da je ovaj način spor i dosadan pa će rado naučiti da je 7*3 = 21!

Matematika kad se svati na ovaj na;in, ona prestaje da stvara probleme, pa se može koristiti za rješavanje problema!

Matematika nije samo jezik pomoću kojeg se može opisati svijet nego i jezik koji se može iskoristiti da se spoznaju svijetovi koji još i ne postoje. Matematika može biti jednostavna kao
sbrajanje jabuka.

Učite matematiku kao ljudski jezik i prije će ju svi shvatiti.

Izvor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *