Termodinamika civilizacija?

Termodinamika civilizacija?

Može se istraživati kako društvo postiže specijalizaciju, odnosno kako se proces dobijanja energije za uloženu energiju poboljšava, posebno u poljoprivredi. Trenutni sistem je omogućio da 98 ljudi budu prehranjeni od dvije osobe.

Imamo i biofizikalnu i ekološku ekonomiju, gdje je razvijena svijest o činjenici da je ekonomija podgrana ekologije, a ne obrnuto.

Mi živimo u globaliziranom društvu i daljnja globalizacija skoro da nije moguća. Glavna mantra budućnosti će biti lokalna proizvodnja za lokalne potrebe. Ako se išta bude dešavalo, dešavati će se na lokalnom nivou.

Izvor:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *