Šta je to termoekonomija?

Šta je termoekonomija?

Termoekonomija, također poznata kao biofizikalna ekonomija je škola heterodoksne ekonomije koja primjenjuje zakone termodinamike na ekonomsku teoriju. Termin termoekonomija je skovan 1962. od američkog inžinjera Myron Tribusa.
Termoekonomija je statistička fizika ekonomske vrijednosti.
Termalna ekonomija je bazirana na premisi da uloga energije u biološkoj evoluciji ne bi trebala biti bazirana na drugom zakonu termodinamike već preko takvih ekonomskih kriterija kao što su produktivnost, efikasnost i posebno troškovi i beneficije i profitabilnost raznih mehanizama za akumulacije energije koja se može iskoristiti za rad. Termoekonomista tvrdi da se ljudski ekonomski sistemi mogu modelirati kao termodinamički sistemi. Bazirano na toj premisi razvijeni su termoekonomični analogni  zakoni termodinamičkim zakonima. Termodinamičari tvrde da ekonomski sistemi uvijek uključuju materiju, energiju i informaciju. Cilj mnogih ekonomskih procesa jest da se postigne određena struktura. U terminima termodinamike ljudske ekonomske aktivnosti se mogu posmatrati kao disipativni sistem koji funkcioniše na osnovu zamjene slobodne energije za resurse i informacije, dobra i usluge.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *