Otkrivena je nova vrsta materije koja postoji u 4 dimenzije!

Ovo je ludo. Naučnici su stvorili potpuno novu vrstu materije. Došli su nam vremenski kristali. Ovi vremenski kristali imaju osobine koje se nisu nikad dosad vidjele u normalnim tipovima materije.

Normalno je materija nepokretna, kreće se samo ako ju neko pokrene. Npr. lopta u mirovanju je puna potencijalne energije ali kad ju se primjeri njena potencijalna energija se pretvara u kinetetičku.

Vremenski kristali se kreću u stanju mirovanja. Oni su kao lopta koja je zauvijek u kretanju. Oni si uvijek nestabilni sve do nivoa atoma. Oni si prva materija koja nije u ekvilibrijumu ikad stvorena! Normalna materija se sastoji od kristalnih rešetki u 3D prostoru sa oblicima koji se ponavljaju u prostoru, međutim u vremenskim kristalima oblici se ne ponavljaju samo u prostoru već i u vremenu. Oni su u osnovi 4D kristali.
Koncept vremenskih kristala je prvo predložen od strane dobitnika Nobelove nagrade Franka Wilczeka. On je dao hipotezu da bi mogla postojati materija koja bi se mogla kretati i u osnovnom stanju. Vremenski kristali bi se mogli kretati bez da im se dodaje energija jer bi bili napravljeni da budu nestabilni tako lomeći simetriju vremena i bili bi sačinjeni od atoma koji bi se neprestano kretali.

Jednom kad se ova hipoteza pojavila istraživači su se fokusirali na stvaranje materije koja bi mogla slomiti vremensku simetriju. U augustu 2016 godine objavljen je članak koji je bio nazvan: “Most između teorijske ideje i eksperimentalne implementacije.” Dva tima s Univerziteta u Marylandu i Harvard – a su se bacila na posao spravljanja vremenskih kristala. Oba tima su bila uspješna, ali su koristili različite metode.
Prvi su pomoću lasera i magneta potakli atome na oscilovanje i primjetili da jednom potaknuti na kretanje i oscilovanje ti atomi se kreću i brže nego što ih se prvi put potaklo. Tako je stvorena nova vrsta materije koja se nastavila kretati čak i u osnovnom stanju.
Istraživači sa Harwarda su njihove vremenske kristale napravili drugačije. Koristili su druge vrste atoma i umjesto lasera upotrijebili su mikrovalove da bi ih okretali i potakli na oscilovanje.

Ova nova vrsta materije bi mogla dovesti do napredka u razvoju kvantnih računala.
Otkriće vremenskih kristala je dokaz da se vremenska simetrije može slomiti i da postoji materija koja nije u ekvilibrijumu.

Izvor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *