Da li se vjera i nauka miješaju?

Ovo je priievod kratkog odgovora fizičara Lawrence Kraussa na pitanje da li se Bog i nauka miješaju za youtube kanal ‘Closer to truth’. Laurence Krauss je u internet zajednici poznat kao neko ko ne vjeruje u Boga, međutim u ovom intervijuu on na dobar način opisuje kako nauka ima ograničenja i ne može puno reći o pitanjima vjere.

   Lawrence Krauss:“Mnogi veliki naučnici ne vjeruju u Boga. To je malo pretjerana tvrdnja. Mislim da većina naučnika ne misle dovoljno o Bogu da bi znali da li on postoji ili ne. Za naučna pitanja to je irelevantno. Nema dokaza da trebamo išta osim zakona fizike i drugih naučnih zakona da bi objasnili sve što vidimo. Fizika je bila tako uspješna u opisivanju Svemira, da neki pretjeruju pa kažu da je nauka sve. U zadnjih par godina shvatio sam da nauka nije sve. Sad smo licem u lice s pitanjima kao što su zašto postoji materija uopšte, šta se dogodilo u prvom bilionitom dijelu sekunde poslije Velikog praska. Zbog tih moćnih otkrića iz fizike neki bi rekli da sve razumijemo. Međutim nauka je samo jedan od načina spoznaje. Mnogi ljudi osjećaju duhovnu potrebu, ali nauka se ne bavi time. Neki naučnici bi rekli zbog toga što se nauka tim ne bavi da je to besmisleno i nebitno, da su vjernici  zaluđeni. To bi moglo biti i tačno, ali ako se nešto ne može testirati onda to nije nauka i postoji mnogo stvari koje ne možete testirati. Vrlo je važno zapaziti da nauka ne čini nemogućim da se vjeruje u Boga, ali čini mogućim da se ne vjeruje. To je vrlo važno primjetiti jer do razvoja nauke sve je bilo čudo, međutim nauka je riješila misteriju mnogih stvari. Prvi uzrok je možda divan uzrok, ali je čini se prirodni uzrok. Bio sam u Vatikanu gdje sam držao predavanje nekim teolozima kojima sam rekao da oni mene trebaju, a ja njih ne. Svaka ozbiljna teologija mora ozbiljno shvatiti nauku, međutim nauka se ne bavi teološkim pitanjima. Ja ne moram ništa znati o konačnoj svrsi svemira da bi znao kako svemir funkcioniše. Međutim postoje stvari o kojima nauka ništa ne može reći, a to su one koje su u nekom smislu u domeni vjere, onog šta vi vjerujete uprkos nedostatku dokaza za to. Uvijek izbjegavam da nešto tvrdim sa 100 % sigurnošću, ali kako više i više upoznajemo Svemir, mogli bi doći do toga da se bavimo pitanjima koja su tradicionalno bila teološka.Važno je shvatiti šta su ograničenja nauke u ovom trenutku. Mislim da je bilo mnogo interesa za vezu nauke i religije, a ja smatram to čudnim.”

Izvor: https://youtu.be/25VRX6HBws0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *