Jesu li život i um neizbježni za Svemir?

Jesu li život i um neizbježni za Svemir?

Na youtube kanalu pod nazivom “closer to truth” možete pogledati mnogo intervijua naučnika, filozofa, teologa, a među njima i fizičara gdje oni odgovaraju na razna pitanja, a na neka od njih su proveli cijeli život razmišljajući o njima, pa je za one koji znaju engleski, ovaj kanal jako dobar izvor za učenje. Jedno od pitanja koje se tamo javlja je i to da li su život i um neizbježni u Svemiru, odnosno da li je Svemir napravljen tako da bi mi mogli u njemu živjeti.

Dva poznata fizičara su odgovorili na to pitanje, a njihove zanimljive odgovore  ću ovdje da parafraziram:

‘Do razvoja astronomije i astrofizike u prošlom stoljeću antropomorfološki princip (princip koji kaže da je Svemir tako napravljen da bi ljudi mogli živjeti u njemu) je bio samo ljudska želja.
Ako je Svemir vijećan, onda on sam stvara mnogo pokušaja samog sebe gdje je jedan od njih i ovaj u kojem mi živimo.
Mi možemo živjeti samo u Svemiru koji je kompatibilan sa našim postojanjem. To je antropomorfološki princip. To nije religiozna tvrdnja, ali ako ste religiozni to vam ide u korist.
Taj princip se kosi sa nastojanjem fizičara da objasne sve, jer nam daje do znanja da možemo objasniti samo naš Svemir. Ako Svemir ne bi bio Multisvemir, onda mi ne bi imali nikakvog izbora.’, Andrei Linde

 

‘Nema sumnje da se je za Svemir u kojem živimo mnogo stvari trebalo precizno odigrati da bi Svemir bio ovakav kakav jest. Ako zbrojimo sve te pojedinosti koje su se trebale dogoditi da bi naš Svemir postojao, onda je vjerojatnoća da će se Svemir desiti vrlo mala. Isto važi i za Vas same, jako je mala vjerojatnoća da će se neko s vašim genima roditi. Sve te vjerojatnoće našeg postojanja su vrlo male. Ovdje govorimo o tome da zbog toga što mi postojimo, zakoni u Svemiru moraju biti takvi da omogućavaju naše postojanje. To je argument unazad.’, George F. Smoot

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *