Šta kaže fizika o ‘zakonu privlačenja’ ili ‘karmi’?

Šta je ‘to zakon privlačenja’, a šta je ‘karma’? 

‘Zakon privlačenja je ime dato verovanju da fokusiranjem na pozitivne ili negativne misli možete doneti u Vaš život pozitivni ili negativni rezultat. Ovo verovanje se zasniva na ideji da su ljudi i njihove misli napravljeni od “čiste energije”, i verovanju da energija privlači energiju. Sve što vidite, sve što Vas okružuje, jeste rezultat Vašeg svesnog uma u kombinaciji sa podsvesnim umom, gde ga Vaša podsvest manifestuju za Vas. To je zakon privlačenja na delu. Moć pozitivnog razmišljanja, kombinovanog sa duhovnim rastom koji daje moć Vašoj svesti i koja će omogućiti Vašoj podsvesti da manifestuje Vaše želje.’

Sličan pojam je i pojam karme:

Karma (sanskrit: कर्म – radnja, djelo ili čin) se odnosi na načelo uzročnosti gdje namjera i djelovanje pojedinca imaju utjecaj na budućnost tog pojedinca. Dobra namjera i dobro djelo će stvoriti dobru karmu i sretnu budućnost, dok će loše namjere i djela pokrenuti lošu karmu i buduću patnju.’

To je zakon koji bi spadao više u oblast pseudonauke, a pseudonauka nije precizna nauka, već se zasniva više na mišljenju i željama nekih ljudi. To pak ne znači nužno da nije barem nekad ispravna ili da barem nekad neće pogoditi pravu istinu ili pomoći nam da znamo šta će se desiti, već pseudonauka nam ne daje tu sigurnost koju nam daje nauka, fizika. Nauka je ono šta 100 % znamo, a pseudonauka je ono šta nagađamo, a tvrdimo da 100 % znamo. 

Da li fizika podržaje zakon privlačenja?

Dijelimično da, ali ne u potpunosti i ne uvijek. Ukoliko bi mi živjeli u potpuno zatvorenom i izolovanom sistemu (Svemiru) onda bi zakon privlačenja na neki način morao da važi. Međutim mi ne živimo u potpunosti zatvorenom i izolovanom Svemiru već je pokazano da se Svemir širi i da sva energija koju uložimo ima gde i da ode. Naravno, mi smo suviše mali i ništavni da bi uticali na ogroman prostrani Svemir, već je za nas najbitnije kako i šta se dešava ovdje na Zemlji, a sama Zemlja je u biti zatvoreniji sistem nego Svemir. Ograničeni smo atmosferom i udaljenim zvijezdama i planetama, nekako smo izolovani od vanjskih utjecaja, osim onih koji dolaze sa Sunca.

Neki od mogućih razloga gdje fizika podržaje zakon privlačenja onoliko koliko mi živimo u zatvorenom i izolovanom sistemu  (Svemiru) su:

  1. Treći Njutnov zakon kaže da svaka akcija proizvodi reakciju i da su sile akcije i reakcije istog pravca, a suprotnog smjera.
  2. Zakon održanja energije kaže da je energija u zatvorenom sistemu očuvana, odnosno da svaka promjena izaziva drugu promjenu, pa promjena naših misli može izazvati promjenu stvari oko nas, ako djelujemo u skladu s našim mislima. 
  3. Zakona održanja impulsa u zatvorenom sistemu kaže da kad god promijenite brzinu, mijenja se proizvod mase i brzine, odnosno ako promijenite masu, npr. otvorite balon da iz njega zrak izađe, odnosno masa zraka, promijeniti će se brzina balona. Na tom principu rade rakete, na jednu stranu izlazi masa, a na drugu stranu se balon ili raketa kreću i tako ukupan impuls (proizvod mase i brzine ostaje isti). Ovo važi sve u idealizovano zatvorenom sistemu. Pogledajte lansiranje rakete i primjetite da što se više iza masa odbacuje, to više raketa ide naprijed. Tako isto jedino odbacivanjem negativnih misli možemo ići naprijed. 

4. Otkrića iz kvantne mehanike koja ukazuju na to da se stvari i pojave ponašaju na razne načine u zavisnosti od tog da li ih posmatramo ili ne. Mi posmatrajući ili na određeni način posmatrajući možemo utijecati na stvar koju opažamo. Zbog tog je važno birati naše misli i fokusirati se na ono šta želimo, a ne na ono šta ne želimo pa makar i loše mislili o tome. Neko ko nešto ne želi i stalno priča i misli o tome, nekako si to doziva, a da to ignoriše i da se fokusira na ono šta želi, to bi si doveo u život. Npr. u igri pikada ako se fokusiramo i mislimo kako ćemo promašiti, onda je vjerojatno da ćemo biti dekoncentrisani i promašiti:

200

Dakle, zakon privlačenja nije za odbaciti, ali nije ni da ga se držimo kao da je u potpunosti tačan. Nije tačan iz razloga što ima jasna svoja ograničenja. Npr. ne može prekršiti ostale zakone fizike, odnosno koliko god se mi fokusirali na nešto, nikad nećemo postići da se nešto u potpunosti nadprirodno nefizikalno desi.

Kao primjer možemo uzeti to da niko još nikad nije postigao mislima da može da leti i da ima krila, ali su ljudi na kraju krajeva zakonom pozitivnog mišljenja postigli da su napravili avione s kojima ljudi danas mogu da lete! Zamislite da su oni koji su prvi izmislili i napravili avione mislili da avion nikad neće da poleti i da ljudi nikad neće moći letjeti. Tad oni ne bi ni radili na konstrukciji aviona i zbog tog istog razloga aviona nikad ne bi ni bilo, pa bi si fokusirajući se na negativno, stvorili nešto negativno, a ovako je bilo obrnuto iako ne u nekom nadprirodnom obliku, već u potpunosti prirodnom fizikalnom obliku. 

Braća Wright su napravili prvi avion:

wright

Nakon njihovog uspjeha danas imamo savremene avione koji mogu da povezu stotine putnika:

airplane

Dakle, ako želite da letite, morate prvo poletjeti u mislima, ali ako želite da se nešto nadprirodno desi, onda nastavite sanjati.

Šta vi mislite o zakonu privlačenja? Kakva su vaša iskustva? Ja još jednom da ponovim ne podržajem u potpunosti ovaj “zakon”, ali on ima svoje mjesto ako se na pravi način shvati i primjenjuje.

Pogledajte video o ovom zakonu i komentarišite šta mislite:

https://www.youtube.com/watch?v=MVMnik4kqaQ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *