Šta nas fizika može naučiti o marketingu?

Kakva je veza fizike i marketinga? Šta možemo iz fizike naučiti o marketingu? Zanimljivu prezentaciju uradio je na tu temu fizičar Dan Cobley. On kaže:

“Fizika je cool jer nas uči toliko mnogo o svijetu oko nas, pa i o marketingu.

Podjestimo se Drugog Njutnovog zakona koji kaže da je sila proporcionalna proizvodu mase i ubrzanja: F = ma, F – sila, m – masa ,a -ubrzanje, a = F/m, Ako prebacimo ubrzanje na lijevu stranu dobijemo da je promjena pozicije mase proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi, odnosno što je veća masa, teže ju je pomjeriti, a što je veća sila kojom djelujemo, više možemo imati efekta. Veća masa traži veću silu da bi se pomjerila. Tako isto veliki poznati brendovi traže više rada na njima, više rada treba da bi mu se imidž promijenio. 

Heisenbergov princip neodređenosti kaže da  akt opažanja mijenja datu stvar. Marketing postaje lakši, jer možemo bolje mjeriti šta potencijalni kupci stvarno rade, a ne šta kažu da rade. 

Naučni metod je aksiom fizike. Samo jedan kontra podatak može tvoju teoriju uništiti. U marketingu isto možete godine uložiti da bi ste stvarali brend, ali jedna loša observacija od kupca može uništiti sliku vašeg brenda u njegovim očima. Toyota, Tiger Woods su primjeri. Ne možete dokazati hipotezu, ali ju je lahko opovrgnuti. 

Drugi zakon termodinamike: Entropija sistema će se uvijek povećavati. Vaš brend, ili ideja o njemu će se s vremenom mijenjati i gubiti.

Vaš brend će se uvijek mijenjati. Fizika nas može naučiti o marketingu mnogo toga.”, Dan Cobley

Cijeli govor možete pogledati klikom na sljedeći link:

https://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing#t-439297

 145 total views,  2 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: