Može li led biti na dnu jezera?

Usidreni led je definiran od strane Svjetske meteorološke organizacije kao “potopljeni  led usidren na dnu, bez obzira na prirodu njegovog formiranja”. Može se još zvati brzi led sa dna. Usidreni led se najčešće javlja u brzim rijekama tokom perioda ekstremne hladnoće, na ušćima rijeka teče u veoma hladnu morsku vodu, u pličacima tokom ili nakon oluje kada je temperatura zraka ispod tačke smrzavanja vode i na Antarktiku blizu plutajućih glečera, i u plitkim jezerima.Jezera se mogu do dna smrznuti, ako je njihova dubina mala. Jezera u jugozapadnom dijelu Nunavuta, Kanada tipično se smrzavaju do dna, kada je razina vode niska.

U nekim slučajevima proljetne vode odlaze u jezero ispod leda na površini i odlome dio tog leda te ga povuku sa sobom na dno gdje taj led ostane dok sila potiska ne nadmaši silu kojom ga te proljetne vode, sada vodene struje u jezeru, vuku.

Dakle, odgovor je DA, led može biti na dnu jezera.

Pogledajte snimak leda s dnu jezera:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *