Kako mogu sateliti da lete u orbiti na temperaturi od 2000 stepeni celzijusa, a da ne izgore?

To da je temperatura tako velika ne znači da ćes se istopiti gore jer je mala gustoća čestica. Nema puno čestica, ali su jako brze, a budući da je temperatura proporcionalna srednjoj brzini kretanja čestica, onda može biti efektivno velika, ali da se osjeća kao mala. Na to kako temperatura djeluje utjeće i broj čestica, a ne samo njihova brzina (individualna temperatura). Npr. ruku ne možeš ni par sekundi držati u vodi temperature 80 celzijusa, a dugo vremena možeš provesti u sauni iste te temperature jer je vodena para manje gustoće od vode.

Dodatna stvar je da ako na satelitu imaš materijal koji dobro reflektuje energiju, onda slabo išta ostane da se absorbuje i zagrije ili sprži satelit. Npr. sigurno ste se svi susretali sa vatrostalnim staklom ili drugim materijalima koji se bez obzira na temperaturu ne kvare ili ste možda pekli nešto koristeći neku od ovih ili sličnih folija.

ip_6_opt

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *