Šta su to tenzori?

Tenzor

U fizici i matematici, tenzor je poopćenje skalara i vektora, te se, poput vektora, sastoji od više skalarnih vrijednosti, samo što broj indeksa potrebnih da se jednoznačno odredi na koju skalarnu vrijednost se misli, može biti različit od jedan, kao što je slučaj kod vektora.

Rang tenzora je broj gore navedenih indeksa, pa je tako skalar tenzor ranga 0, a vektor tenzor ranga 1. Naziv tenzor se obično koristi za tenzore ranga 2 naviše. Primjerice, linearna transformacija (koja se prikazuje matricom) je tenzor ranga 2.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *