Šta su to tenzori?

Tenzor

U fizici i matematici, tenzor je poopćenje skalara i vektora, te se, poput vektora, sastoji od više skalarnih vrijednosti, samo što broj indeksa potrebnih da se jednoznačno odredi na koju skalarnu vrijednost se misli, može biti različit od jedan, kao što je slučaj kod vektora.

Rang tenzora je broj gore navedenih indeksa, pa je tako skalar tenzor ranga 0, a vektor tenzor ranga 1. Naziv tenzor se obično koristi za tenzore ranga 2 naviše. Primjerice, linearna transformacija (koja se prikazuje matricom) je tenzor ranga 2.

 2,065 total views,  8 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: