Šta je to horizontalni hitac?

Horizontalni ili vodoravni hitac

 
 

Vodoravni hitac je gibanje čestice koja je izbačena vodoravno početnom brzinom u polju sile teže. Ako je zanemariv otpor zraka, staza čestice je parabola.

Pri vodoravnom hitcu važno je znati dvije stvari:

1. Brzina se u vodoravnom smjeru s vremenom ne povećava, niti smanjuje, a put je u istom vremenskom razmaku jednak te se izračunava pomoću formule za jednoliko gibanje: {\displaystyle s=vt}

2. Brzina u okomitom smjeru raste po formuli za jednoliko ubrzano gibanje: {\displaystyle v=at}, pri čemu je a=g odnosno 9,81 m/s2.


Pri promjeni početne brzine v0 ukupno vrijeme trajanja puta tijela do dna je jednako. Trajanje puta, dakle ovisi jedino o visini tijela od tla.


Za izračunavanje ukupno prijeđenog puta: prvo treba izračunati vrijeme t, za koje tijelo padne na tlo, pomoću formule t2=2s/a; a zatim uvrstiti to vrijeme t u formulu {\displaystyle s=vt}. Sada imamo put okomiti i vodoravni te samo treba pomoću Pitagorinog poučka izračunati ukupni put: s2=sokomiti2 + svodoravni2

Za izračunavanje brzine na kraju puta: treba izračunati samo v-okomitu, pošto je vodoravna brzina konstantna. {\displaystyle v=at}, odnosno v2=2as. Sada pomoću pitagorinog poučka izračunavamo brzinu v na kraju puta: v2=vokomiti2 + vvodoravni2


Isto tako računamo brzinu v i put s u nekom vremenu t.

Vodoravni hitac spada u posebne slučajeve hica u zrakopraznom prostoru, u koje još spada okomiti hitac u vis, okomiti hitac dolje i slobodni pad. Vodoravni hitac je posebna vrsta kosog hitca, koji predstavlja sastavljeno gibanje slobodne materijalne točke M na koju djeluje jednoliko gravitacijsko polje. Kad je kosi hitac u vodoravnom smjeru, predstavlja jednoliko gibanje po pravcu brzinom koja je konstantna.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *